Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Vabljeni tudi na slovarsko spletišče FRAN
English

Portal BOS - Slovarske in besedilne zbirke


Slovar slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)
Slovar novejšega besedja slovenskega jezika
Slovenski pravopis 2001
Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar
 
Nova beseda
     
Besede slovenskega jezika
 
Terminologišče
Dialektologija
 
     Odzadnji slovar slovenskega jezika
     Besedišče slovenskega jezika
 
   Jezikoslovni zapiski
   Beseda
 
Oblikoslovno označevanje      Poizvedbe po označenih besedilih
Določevanje lem, bes. vrst, oblikosl. oznak      Ugotavljanje pogostnosti besednih oblik
Iskanje po označenih besedilih Cirila Kosmača      Iskanje lem v besedilih Cirila Kosmača
Besede, besede, besede (Delo)      Slovarček krajšav      Slovarček medmetov     
Palindromi      SemordnilapiStran je bila postavljena 15. septembra 2000 in nazadnje spremenjena 25. maja 2018.

Naslov strani: http://bos.zrc-sazu.si/index.html