Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

janez semordnilapikumšeIma motiv.      Vito mami.
Rad ureja.      A je rudar?
A mizar bo?      Obraz ima.
A ni všečen?      Nečeš vina?
Nisi voljan!      Naj lovi sin!
Obeta zares!      Sera, zate bo!
Rad izobeša.      A še bo zidar?
A sem omejen?      Ne jemo mesa.
A še boli me?      Emil obeša.
A vedo zares?      Se razodeva?
Oceni lisjak.      Kaj sili Neco?
A nisi voljan?      Naj lovi sina?
A vedo zarana?      Ana razodeva.
Ali reč omami?      Ima močerila?
Ema zve naglo.      Olga ne vzame.
Ima še prakso.      Oskar peša mi.
Javi mu, Egon!      Noge umivaj.
Kaj sili Roma?      A mori lisjak?
Olga ne vzame.      Ema zve naglo.
Omami divjaka!      A kaj vidi mamo?
Oskar peša mi.      Ima še prakso.
Še žaluje tam.      Mateju lažeš.
A mi krasi rad?      Da risar kima?
A spretno mami?      Ima monter psa?
A tepe Celjana?      A naj le cepeta?
A ve poraženec?      Cene žar opeva.
Bo kajne ženin.      Ni nežen Jakob.
Cene žar opeva.      A ve poraženec?
Cepeta kot sin.      Ni stoka, tepec!
Ida kaže namen.      Nema Neža kadi.
Kajne čuti sin.      Ni sit, učenjak.
Le Darko obeta.      A te bo okradel?
Ni Blaž omejen.      Ne je mož Albin.
Nima kile Samo.      Oma seli kamin.
Še žaluj Roman!      Na morju lažeš?
A kačo prevzame?      Ema, zver počaka.
A Miha da zagon?      Noga zadah ima.
A Miha da zares?      Sera zadah ima.
A naj le cepeta?      A tepe Celjana?
A Peter polepša?      A Špelo pretepa?
A te bo okradel?      Le Darko obeta.
Ema zvečer vadi.      Ida vreče vzame.
Ivo lenuh ovadi.      Ida vohune lovi.
Me obloži Finec.      Ceni fižol boem.
Ne bo duhamoren!      Ne roma hudoben.
Ne je, želi sok.      Ko si le žejen.
Nežo tolaži sin.      Nisi žal otožen.
Nisi žal otožen.      Nežo tolaži sin.
Obraz ima tepec.      Cepeta, mizar bo.
O, sem omejenec.      Cene, jemo meso.
Ti pokaže takoj.      Joka težak. opit.
A nisi za prakso?      Oskar pazi sina.
A sem tip omejen?      Ne jem, opit, mesa.
Asket sitne dela.      A le dentist eksa?
Bo gneča, lisjak?      Kaj si lačen gob?
Bo kajne debelin.      Ni le beden Jakob.
Cene javi: Lažeš!      Še, žali vajenec.
Ceni fižol Boris.      Sir obloži Finec.
Ceni ta mladinec.      Ceni Dalmatinec.
Cepeta kot sodar.      Rado stoka tepec.
Cepeta, mizar bo!      Obraz ima tepec.
Ema z vnemo dela.      A le Domen vzame?
Ema z vnemo peša.      A še pomen vzame?
Ivo - Rus oplodi.      Idol posurovi.
Mar se muza rada?      Ada razume sram.
Neca rasist eksa.      Asket si, saracen.
Nima kile sodrga.      A grdo seli kamin?
Oviran Ivo nerga.      A gre novinar Ivo?
Rok edinec lažeš.      Še, žal ceni dekor.
Sir obloži Finec.      Ceni fižol Boris.
Tip oceni finale.      Ela, ni Finec opit?
A krade vaši dami?      Ima dišave Darka?
A mizar bo otopel?      Lepoto obraz ima.
A splašil si sina?      A nisi slišal psa?
A spolira Damijan.      Naj ima darilo, psa.
A ti naloži Finec?      Ceni fižol Anita.
Akrobat si edinec.      Ceni deista borka.
Ata: Borka šepeta.      A tepeš akrobata?
Bo, kajne, lisjak.      Kaj si len, Jakob?
Ceni deista borka.      Akrobat si, edinec.
Ceni fakina zaman.      Nama zanika Finec.
Ceni planet Albin.      Ni blaten alpinec.
Kaj vidi že takoj?      Joka, teži, divjak.
Le mize naj obeta!      A te bo Janez imel?
Maks ne želi sina.      A ni sile ženskam?
Naj le ceni takoj.      Joka Tine, Celjan.
Ni blaten alpinec.      Ceni planet Albin.
Ni le beden Jakob.      Bo, kajne debelin?
Ni nežen bo besen.      Nese bobne ženin.
Nima kajne motiva?      A Vito menja kamin?
Obeta lačno kopel.      Lepo, končala te bo.
Obred omeni takoj.      Joka Tine, moder bo.
Okrasi rival Samo.      Oma slavi risarko.
Ovira Marka tepec.      Cepeta kramar Ivo.
Raci: Samo dobavi.      Iva, bo! Doma si car.
Rad izneveri sina.      A nisi reven zidar?
Šepeta Dagmar sin.      Ni sram ga, da tepeš?
Turke reši divjak.      Kaj vidi še rekrut?
A je danes daroval?      Lavo rad se nadeja.
A nisi reven zidar?      Rad izneveri sina?
A tepec okno vzame?      Ema: Zvonko cepeta.
A tepeš mene Bojan?      Naj obenem šepeta?
A vedo Zarja naglo?      Olga naj razodeva.
A Vito menja kamin?      Nima, kajne, motiva?
Anita gobari vojak.      Kaj ovira bogatina?
Bo kajne tog Albin.      Ni blagoten Jakob.
Cene čolnari takoj.      Joka tiran ločenec.
Cene, Jernej nerga.      A gre njen rejenec?
Cepeta mizar Bojan.      Naj obraz ima tepec.
Idol bratoma stoka.      A kot samotar blodi?
Ivo: Poleti divjak!      Kaj vidite lopovi?
Joka tiran ločenec.      Cene čolnari, takoj.
Joka, težak divjak.      Kaj Vid kaže takoj?
Kaj ovira bogatina?      Anita gobari, vojak.
Kaj sili me Zvonko?      Okno vzemi lisjak.
Kaj vidi še rekrut?      Turke reši divjak.
Les ima, zavida mi!      Ima diva zamisel?
Ne je, moti me sin.      Ni semit omejen.
Ni, le bedi divjak.      Kaj vidi debelin?
Rad izjavi mu Egon.      Noge umivaj zidar!
Za rop obeta zlepa.      Apel zate bo poraz.
Že ve. Razume sram.      Mar se muza revež?
A kot samotar blodi?      Idol bratoma stoka.
Asket si, nag rojak.      Kaj organist eksa?
Ata polira v soboto.      Oto bo svaril opata.
Cene javi vahabitom.      Moti bahavi vajenec.
Cene: Javka debelin.      Ni le bedak, vajenec.
Ema, Zvone je rudar.      Rad urejeno vzame.
Idejen sem omejenec.      Cene, jemo mesne jedi.
Ime obeta le divjak.      Kaj vi delate, bo Emi.
Kaj le ve sit sodar?      Radosti se veljak.
Le Darko benigen bo!      Ob negi ne bo kradel.
Le doma še bo zidar.      Rad izobeša model.
Moti bahavi vajenec.      Cene, javi vahabitom.
Naj le pazi vajenec.      Cene javi zapeljan.
Naj obraz ima tepec.      Cepeta mizar Bojan.
Nežo budi vinar Ivo.      Ovira ni Vid ubožen.
Overi le ženo takoj.      Joka Tone, želi revo.
Ovira bo zate Bojan.      Naj obeta zobar Ivo.
Ovira ni Vidu berač.      Čare budi vinar Ivo.
Rad izneveri debila.      Ali bedi reven zidar?
Rado si sonči golen.      Nelogično, si sodar?
Red omenja kmet sin.      Ni s tem, kajne, moder?
Šema Zvone je rudar.      Rad urejeno vzameš.
Ti bahavi sin lažeš!      Še, žal nisi vahabit!
A mi ceni Frane doto?      Oto: Denar Finec ima.
A Miha šovinist eksa?      Asket, sin Ivo šah ima.
A mizar bo okno vzel?      Le Zvonko obraz ima.
A naj le cepeta Tina?      Anita tepe Celjana.
A Peter potem cepeta?      A tepec me to pretepa?
Ali bedak nisi zapit.      Ti pazi sinka debila.
Ali bedi reven zidar?      Rad izneveri debila.
Anita: Gobari Bojana.      A naj obira bogatina?
Asket ne gane Boruta.      A turoben agent eksa?
Asket ne gane debila.      Ali beden agent eksa?
Cene jemo mesne jedi.      Idejen sem omejenec.
Ceni delo, hoče vina.      A ni več ohol edinec?
Ceni plane tog Albin.      Ni blagoten alpinec.
Kaj le vdova zate bo?      Obeta zavod veljak?
Kaj vidi reven zidar?      Rad izneveri divjak.
Ob negi ne bo kradel!      Le Darko benigen bo.
Otožen bo, duhamoren.      Ne roma hudobnež Oto.
Ropar pa še bo zidar.      Rad izobeša prapor.
Sir obetate bel Blaž.      Žal blebetate, Boris.
A gre nona? Muhe lovi.      Ivo le humano nerga.
A le Danila bo pazila?      Ali za pobalina dela?
A mi kapalke daš, Ana?      A naša dekla pak ima?
A še moti le korenjak?      Kajne, Rok elito meša?
Asket sin Ivo šah ima.      A Miha šovinist eksa?
Ceno kazi reven zidar.      Rad izneveri zakonec.
Hrano mesar Igor dela.      A le drogira se monarh?
Ida kovinar Igor dela.      A le drogiran Ivo kadi?
Ivo le s prakso maham.      Maham, Oskar pse lovi.
Joka. Tesar Igor dela.      A le drogira se takoj?
Le Darko obeta prakso.      Oskar pa te bo okradel.
Le Darko obeta prapor.      Ropar pa te bo okradel.
Le mil ekonomist eksa.      Asket, si monokel imel?
Neža: Vinka bo težila.      A liže tobak? Ni važen.
Ni le bedak, ima zeta.      A te zamika debelin?
Oto: Logar Ivo cepeta.      A tepec ovira goloto?
Oto: Mar se muza rada?      Ada razume sramoto.
Ovira bo star debelin.      Ni le bedrat sobar Ivo.
Rad izneveri zapeljan.      Naj le pazi reven zidar.
Roti bedno knez Albin.      Ni blazen kondebitor.
A le drogira se monarh?      Hrano mesar Igor dela.
A mi Vito menja klavir?      Rival, kajne, motiv ima?
A ni všečen oviran Rom?      Mornar Ivo, nečeš vina?
A tepec ovira bogatina?      Anita, gobar Ivo cepeta?
Agent opaža, moti Nežo.      Oženi Tomaža potnega!
Anita: Gobar Ivo lažeš.      Še, žal ovira bogatina.
Bo, kajti pokaže takoj!      Joka težak, opit Jakob.
Golo skesa mizar Bojan.      Naj obraz ima seksolog.
Jezi rafiniran ločenec.      Cene čolnari, ni farizej.
Joka, teži reven zidar.      Rad izneveri že takoj.
Kaj si lačen gobar Ivo?      Ovira bo, gneča, lisjak.
Kaj vidi volonter? Psa.      A spretno lovi divjak?
Mar sit učenjak cepeta?      A tepec, kajne, čuti sram?
Nagi capin ne bo besen.      Nese boben, ni pa cigan.
Ni sram ga dan za dnem!      Menda zna, Dagmar sin.
O, ni blaziran ločenec.      Cene čolnari z Albino.
Rad izneveri me Zvonko.      Okno vzemi reven zidar.
Vito - mežnar ima raka.      A kara Miran že motiv?
A vedo zares mornar Ivo?      Oviran Rom se razodeva.
Ali bedak ni Dalmatinec?      Ceni ta mladinka debila.
Ali bedak nisi zapeljan.      Naj le pazi sinka debila.
Bo kajne top Rok edinec.      Ceni dekor poten Jakob.
Cene: Da vodo sobar Ivo.      Ovira bo sod, ovadenec.
Darinka debel obraz ima.      A mizar bo? Le bedak ni rad.
Ema: Zvonko ni pa cigan!      Nagi capin okno vzame.
Idol bodi v gneči besen.      Nesebičen Gvido blodi.
Idol bodi v gneči lakaj.      Jaka: Ličen Gvido blodi.
Idol bratoma seli kamin.      Nima kile, samotar blodi.
Kaj sili Tomaža potnega?      Agent: O, paža moti lisjak.
Kajne čuti stres edinec.      Ceni desert sit učenjak.
Ko si le žejen korenjak.      Kajne, Rok ne je, želi sok.
Moti te pa z masko Blaž.      Žal boksam z apetitom.
Oskar pazi sinka debila.      Ali, bedak, nisi za prakso?
Oviran edinec rad ureja.      A je rudar? Ceni denar Ivo.
Še žal, ni v redu jokat.      Tako, jud Ervin, lažeš.
Tako vdano mi stoka koj.      Joka kot Simon advokat.
Tale drogiran Ivo nerga.      A gre novinar Igor delat?
A te bo tepel kondebitor?      Roti bedno, klepet obeta.
A te bo tepel, ko kradeš?      Še Darko klepet obeta.
Asket ne gara, Tone lovi.      Ivo, le notar, agent eksa.
Ceni plane Tilen advokat.      Tako vdan, eliten alpinec.
Joka tako, repetent eksa.      Asket ne tepe Roka takoj.
Kaj le v avli seli kamin?      Nima kile, Silva, veljak.
Kaj sili voljan korenjak?      Kajne Rok, naj lovi lisjak?
Lep obraz ima, še prakso.      Oskar peša, mizar bo pel.
Naj le pazi sinka debila!      Ali, bedak, nisi zapeljan?
Nisi žal otožen korenjak.      Kajne Rok, Nežo tolaži sin?
Rad izneveri, je moderen.      Nered omeji reven zidar.
Roti bedno, klepet obeta.      A te bo tepel kondebitor?
Roti bedno. Kakorkoli bo!      Obilo kroka kondebitor.
A je tam antisemit omagan?      Naga, moti me sitna Mateja.
A kot Simon advokat lažeš?      Še, žal tako vdano mi stoka.
Ceni planet. Ohol zate bo!      Obeta zlohoten alpinec.
Joka tiran, ločen, otopel.      Lepo, Tone čolnari, takoj.
Kajne Rok joka težak opit.      Ti pokaže takoj korenjak.
Naj Edvard zate bo okorel.      Le roko obeta zdrav Dejan.
Naš udobnež Oto obraz ima.      A mizar bo? Otožen bo Dušan.
Naš udobnež Oto rad ureja.      A je rudar? Otožen bo Dušan.
Obeta zlepa. Ceni planoto.      Oton alpinec, apel zate bo?
Olga: Ne vzame mornar Ivo.      Oviran Rom, Ema zve naglo.
Ona rine Žida, kaže namen.      Nema Neža kadi ženirano.
Ota: Bedak ni ta mladinec.      Ceni Dalmatinka debato.
Ovire ni, mesar Igor dela.      A le drogira se miner Ivo?
Radosti se žal Rok edinec.      Ceni dekor, laže, sit sodar.
Tako vda se naduti divjak.      Kaj vidi tu danes advokat?
Tako vdano mi stoka tepec.      Cepeta kot Simon advokat.
Vito: Mamin advokat lažeš.      Še, žal tako vdan ima motiv.
A tepeš Cene? Čuti sramoto.      Oto, mar sit učenec šepeta?
Anita gobar Ivo ceni dekor.      Rok edinec ovira bogatina.
Ivo le s prakso nese boben.      Ne bo besen Oskar, pse lovi.
Ivo le spretno menja kopel.      Lepo, kajne, monter pse lovi?
Ivo: Le notar - agent eksa.      Asket ne gara, Tone lovi.
Lavo rad obilo menja kopel.      Lepo, kajne, moli, bo daroval?
Les ima. Zate bo okradenec.      Cene, Darko obeta zamisel.
Naj se podi v gneči goloba?      A bo logičen Gvido pesjan?
Naš udobnež Oto ceni dekor.      Rok edinec, otožen bo Dušan.
Naš udobnež Oto nese boben.      Ne bo besen, otožen bo Dušan.
Ni v redu hobi reven zidar.      Rad izneveri, bo hud Ervin.
Nisi žal otožen nagi capin.      Ni pa cigan. Nežo tolaži sin.
Ovira bogatina, a je rudar.      Rad ureja, Anita, gobar Ivo.
Ovira bo, slavi rad edinec.      Ceni deda rival, sobar Ivo.
Ovire ni mlad okoren Jakob.      Bo, kajne, roko dal miner Ivo?
Že ve, razume star debelin.      Ni le bedrat, se muza revež.
A mi roti bedno, ko ni vode?      Edo, vino kondebitor ima.
A naj edinec ovira bogatina?      Anita gobari v oceni Dejana.
Ana: razodeva zlo sobar Ivo.      Ovira bo solzav Edo, zarana.
Ceni denar Igor. Dela tepec.      Cepeta le drogiran edinec.
Ceni plane domiseln advokat.      Tako vdan le si moden alpinec.
Ema: Zvonko idejo proda tam.      Matador po jedi okno vzame.
Joka tesar Igor dan za dnem.      Menda zna, drogira se takoj.
Kaj si lačen gob? Vito mami.      Ima motiv, bo gneča, lisjak?
Kaj sili volonterko penolog?      Golo nepokretno lovi lisjak.
Kajne čuti bahav Rok edinec.      Ceni dekor vahabit učenjak.
Lepo kajne motiviran edinec!      Ceni denar, Ivi to menja kopel.
Menda zna, drogira se takoj.      Joka tesar Igor dan za dnem.
Menda zna, drogira se tatič.      Čita tesar Igor dan za dnem.
Naj se potolaži reven zidar.      Rad izneveri, žal, Oto pesjan.
Naš udobnež Oto rad izobeša.      A še bo zidar? Otožen bo Dušan.
Naš udobnež Oto se razodeva.      A vedo zares? Otožen bo Dušan.
Ni pa cesar Igor danza dnem.      Menda zna, drogira se capin.
Nima kile, slavi rad edinec.      Ceni deda rival, seli kamin.
Noge drgne revi reven zidar.      Rad izneveri veren, grd Egon.
Tako vda se rival sobar Ivo.      Ovira bo, slavi res advokat.
A je rudar? Kaj ne čuti sram?      Mar sit učenjak rad ureja?
A mi tika nevesto knez Albin.      Ni blazen, kot se ve, nakit ima.
A mi tika nevesto kondebitor?      Roti bedno, kot se ve nakit ima.
A Miha šovinist si nag rojak?      Kaj organist, sin Ivo šah ima?
A ni le bedak, ne Dalmatinec?      Ceni ta mladenka debelina.
A ni le bedak, ni Dalmatinec?      Ceni ta mladinka debelina.
Cene čuten alpinec rad ureja.      A je rudar? Ceni planet učenec.
Darinka debel bo kajne ženin.      Ni nežen Jakob, le bedak ni rad.
Kaj nese na zrak; mesne jedi?      Idejen sem, kar zanesenjak.
Kaj vidi revizor - gobar Ivo?      Ovira bo, grozi Veri divjak.
Le pokvečen, otožen bo Dušan.      Naš udobnež Oto neče v kopel.
Naš udobnež Oto neče v kopel.      Le pokvečen, otožen bo Dušan.
Ovira bo; grozi Veri zakonec.      Ceno kazi revizor, gobar Ivo.
Radosten alpinec se razodeva.      A vedo zares? Ceni planet sodar.
Ti bahavi divjak rad izobeša?      A še bo zidar? Kaj vidi vahabit?
A mi tika nevesto, kaže namen.      Nema Neža, kot se ve, nakit ima.
A mi tika nevesto? Kmet opeša.      A še potem kot se ve, nakit ima?
A še bo zidar; ceni denar Ivo.      Oviran edinec rad izobeša.
Bo kajne tog Albin, rad ureja.      A je rudar? Ni blagoten Jakob.
Cene jem opit. Ni nežen Jakob.      Bo, kajne, ženin tip omejenec?
Ema zvonar hodi v gnečo takoj.      Joka točen Gvido, hrano vzame.
Joka, teži lenobno bobnar Ivo.      Oviran bo, bonbone liže takoj.
Kajne Rok le bedi reven zidar.      Rad izneveri debel korenjak.
Naš udobnež Oto ima še prakso.      Oskar peša mi, otožen bo Dušan.
Ne roma hudobnež. Avtist eksa.      Asket, sit, važen bo, duhamoren.
Rad izneveri, laže mežnar Ivo.      Oviran že me žali reven zidar.
Rad izneveri, nerga zobar Ivo.      Ovira bo, zagreni reven zidar.
A mi tika nevesto, kara vendar.      Rad ne vara, kot se ve, nakit ima.
A mizar bo? Kajne čuti slepoto.      Otopel sit učenjak obraz ima.
A že ve rival? Sitna bo Renata.      Ata ne robanti. Slavi reveža.
Ali bedak ni solzav Edo zarana.      Ana razodeva zlo sinka debila.
Ana razodeva zlo, stres edinec.      Ceni desert solzav Edo zarana.
Anita: Gobar Ivo ima še prakso.      Oskar peša mi, ovira bogatina.
Ceni dekor, cepeta mizar Bojan.      Naj obraz ima tepec, Rok edinec.
Ceni denar avtist, Ivo hudoben.      Ne bo duhovit, sit varan edinec.
Joka točen Gvido, star debelin.      Ni le bedrat, sodi v gnečo takoj.
Kajne čuti pa zavist samaritan.      Natira mast siv, a zapit učenjak.
Kajne Rok ne roma hudobnež Oto?      Otožen bo, duhamoren korenjak.
Nese boben ta pogolten alpinec.      Ceni planet logopat, ne bo besen.
Oto: Mar sit učenja kaže namen?      Nema Neža, kaj ne čuti sramoto?
Vito, mamin advokat ceni dekor.      Rok edinec, tako vdan, ima motiv.
A mi tika nevesto? Klepet obeta.      A te bo tepel? Kot se ve, nakit ima.
A Miha šiva kopalke dan za dnem?      Menda zna dekla, po kavi šah ima?
A mizar bo Rado? Sin bordel ima.      A Mile, drobni sodar, obraz ima?
A mizar bo? Ceni fiktivno misel.      Le Simon, vitki Finec, obraz ima.
Anita gobar Ivo ti pokaže takoj.      Joka težak. opit ovira bogatina.
Anita: Gobar Ivo bo kajne ženin.      Ni nežen Jakob, ovira bogatina.
Cene čolnari, ni farizej, zares.      Se razjezi rafiniran ločenec.
Ceni planet ohol, zapit učenjak.      Kajne, čuti pa zlohoten alpinec.
Joka ta, ki tam godi le ženskam.      Maks ne želi dogmatika takoj.
Naš udobnež Oto bo kajne lisjak.      Kaj. silen Jakob, otožen bo Dušan?
Naš udobnež Oto le bedak ni rad.      Darinka: Debel, otožen bo Dušan.
Naš udobnež Oto menda zna, dela.      A le dan za dnem otožen bo Dušan?
Naš udobnež Oto ti pokaže takoj.      Joka težak. opit, otožen bo Dušan.
Oto: Jože vselej opit obraz ima.      A mizar bo? Ti poje le svežo joto.
Radosten alpinec ni nežen Jakob.      Bo, kajne, ženin? Ceni planet sodar.
A kaj vidi, žal, otopel korenjak?      Kajne, Rok lepo tolaži divjaka?
A le drogira se mlad izobraženec?      Cene, žar bo zidal. Mesar Igor dela.
A mi tika nevesto? Kadi ženirano.      Ona rine žida, kot se ve nakit ima.
A modelar - agent si notira bide?      Edi baritonist ne gara le doma.
Anita gobar Ivo je le svežo joto.      Oto: Jože vselej ovira bogatina.
Asket si hrano menja, kaže namen.      Nema Neža, kajne, monarhist eksa.
Cene: Žar bo zidal mož - alpinec.      Ceni plažo mlad izobraženec.
Ceni plačo, Jud Elo, molk edinec.      Ceni deklo moledujoč alpinec.
Ceni planet ohol, zobat korenjak.      Kajne Rok, ta bo zlohoten alpinec?
Ceni tam ladjo moledujoč alpinec.      Ceni plačo, jud Elo, moj Dalmatinec.
Darinka, debel Maks ne želi sina.      A ni sile ženskam? Le bedak ni rad.
Idol baje gre, sestre bo razumel.      Le muza Robert se, Sergeja blodi.
Idol benti. Ste zlohoten alpinec?      Ceni planet ohol zet, sit ne blodi.
Joka tiran Elo - pretkan advokat.      Tako vdan akter polenari takoj.
Kajne Rok, tipa zlohoten alpinec.      Ceni planet, ohol, zapit korenjak.
Kajne, čuti pa, zlohoten alpinec.      Ceni planet, ohol, zapit učenjak.
Obraz ima tepec, bo kajne lisjak.      Kaj silen Jakob cepeta? Mizar bo.
Oto mar sit učenec ima še prakso?      Oskar peša mi. Cene čuti sramoto.
Ovira bo, grozi Veri reven zidar.      Rad izneveri revizor, gobar Ivo.
Rad izneveri revizor - gobar Ivo.      Ovira bo, grozi Veri reven zidar.
Rival: Kajne Maks ne želi kamina.      A nima kile ženska? Menja klavir.
Tako vdani ženin bo kajne lisjak.      Kaj, silen Jakob ni Nežin advokat?
A mi tika nevesto? Kajne moder bo.      Obred omenja, kot se ve nakit ima.
Apel zate bo; kaj Silva bi hotela?      A le to hibav lisjak obeta zlepa?
Cene: Je rižoto prefinjen rejenec.      Cene, Jernej ni fer, potoži rejenec.
Joka težak, opozori candrav Dejan.      Naj Edvard na cirozo pokaže takoj.
Mar sit učenjak rad izneveri sina?      A nisi reven zidar, kaj ne čuti sram?
Menda zna, denimo, kajne moder bo!      Obred omenja, ko mine dan za dnem.
Naš udobnež Oto ceni planet Albin.      Ni blaten alpinec, otožen bo Dušan.
Naš udobnež Oto naj le ceni takoj.      Joka Tine, Celjan. Otožen bo Dušan.
Naš udobnež Oto ni blaten alpinec.      Ceni planet Albin, otožen bo Dušan.
Naš udobnež Oto ni le beden Jakob.      Bo, kajne debelin? Otožen bo Dušan.
Naš udobnež Oto obred omeni takoj.      Joka Tine, moder bo. Otožen bo Dušan.
Naš udobnež Oto rad izneveri sina.      A nisi reven zidar? Otožen bo Dušan.
Nežo tolaži sin. Kaj vidi vahabit?      Ti bahavi divjak nisi žal otožen.
Oto: Je lečo hoten Vid - razkačen.      Nečak zardi, vneto hoče le joto.
Rad urejeno vzame. Mar sit učenec?      Cene čuti sram. Ema, Zvone je rudar.
Roti bedno, kajti mesar Igor dela.      A le drogira se Mitja kondebitor?
Vohun - veren trap bo kajne ženin.      Ni nežen Jakob, partner evnuhov.
Že ve robat, siv, a zapit učenjak.      Kajne, čuti pa zavist, a bo revež?
A kot Simon, advokat naj obraz ima!      A mizar Bojan tako vdano mi stoka?
A že ve rival? Sumi že res advokat.      Tako, vda se režimu, slavi reveža.
Bo kajne roko dal mesar. Igor dela.      A le drogira se mlad okoren Jakob?
Cene čuten alpinec nisi žal otožen.      Nežo tolaži sin, ceni planet učenec.
Na morju tatič overi le ženo takoj.      Joka Tone, želi revo, čita tuj roman.
Ne bo besen, ima nakit. A mar dela?      A le dramatik, Ana, mi nese boben?
Ni le beden Jakob. Nežo tolaži sin.      Nisi žal otožen, bo kajne debelin?
Rad izneveri Rado. Praktikant eksa.      Asket, nakit kar podari reven zidar.
Rad izneveri sina, Nežo Bolgar Ivo.      Ovira globo žena, nisi reven, zidar?
Ta pogolten alpinec bo kajne ženin.      Ni nežen Jakob, ceni planet logopat.
Tako vda se rival. Sitna bo Renata.      Ata ne robanti. Slavi res advokat.
A le drogiran Rom bo, kajne, lisjak.      Kaj, silen Jakob, mornar Igor dela?
A mi le drobni sobar Ivo okno vzame?      Ema: Zvonko, ovira bo! sin bordel ima.
A že ve rival? Ste zlohoten alpinec.      Ceni planet ohol zet, slavi reveža.
Akne Dalmatinec ima, Primož alpinec.      Ceni plažo, mir pa mi ceni ta mladenka.
Idol baje gre. Ste zlohoten alpinec.      Ceni planet ohol zet. Sergeja blodi.
Je le svarilo. Ste zlohoten alpinec.      Ceni planet ohol zet, solira vselej.
Joka, teži reven zidar Rok - edinec.      Ceni dekor, rad izneveri že takoj.
Kajne čuten alpinec bo kajne lisjak.      Kaj, silen Jakob, ceni planet učenjak?
Naš udobnež Oto naj obraz ima tepec.      Cepeta mizar Bojan, otožen bo Dušan.
Naš udobnež Oto ni le beden alpinec.      Ceni plane debelin, otožen bo Dušan.
Naš udobnež Oto overi le ženo takoj.      Joka Tone, želi revo, otožen bo Dušan.
Se razjezi rafiniran tiskar - Finec.      Ceni frak, sitnari, ni farizej zares.
Vito, mamin advokat bo kajne lisjak.      Kaj. silen Jakob, tako vdan ima motiv?
Že ve rival; gos podari reven zidar.      Rad izneveri Rado, psoglavi revež.
A te bo tepel, ko lenari? Ni farizej.      Jezi rafiniran Elo, klepet obeta.
Ata ne robanti, ste zlohoten alpinec.      Ceni planet ohol zet. Sitna bo Renata.
Bo kajne Tine mi otopel, sit učenjak.      Kajne, čuti slepoto, imeniten Jakob?
Cene je rival - gospodar. Nese boben.      Ne bo besen, Rado, psoglavi rejenec.
Idol blaženec bo, kajti pokaže takoj.      Joka težak, opit Jakob. Cene žal blodi.
Kaj si len Jakob? Kajne čuti slepoto.      Otopel sit učenjak, bo kajne lisjak?
Naš udobnež Oto ceni delo, hoče vina.      A ni več ohol edinec? Otožen bo Dušan.
Naš udobnež Oto ceni plane, bo besen.      Nese boben alpinec, otožen bo Dušan.
Rad izneveri, nerga, zagotovi lepoto.      Otopel Ivo, to ga zagreni, reven zidar.
A le dopoldan naj le pazi reven zidar.      Rad izneveri zapeljan, nad lopo dela.
Cene, čuten alpinec rad izneveri sina.      A nisi reven zidar? Ceni planet učenec.
Ceni plačo Jud Elo - mlad izobraženec.      Cene, žar bo zidal, moledujoč alpinec.
Ceni tam ladjo mesar Igor dan za dnem.      Menda zna, drogira se moj Dalmatinec.
Delo dal si Neži Rado, potoži rejenec.      Cene je rižoto, podari ženi sladoled.
Naš udobnež Oto rad izneveri že takoj.      Joka, teži, reven zidar. Otožen bo Dušan.
Nečak, zares advokat bo kajne debelin.      Ni le beden Jakob, tako vda se razkačen.
Nečak, zares advokat, nisi žal otožen.      Nežo tolaži sin, tako vda se razkačen.
Otopel, sit učenjak rad izneveri sina.      A nisi reven zidar, kaj ne čuti slepoto?
Ceni planet, ker okleva pokora zate bo!      Obeta zaroko Pavel, korekten alpinec.
Ima še prakso, kajne, Rok neče v kopel.      Le pokvečen korenjak Oskar peša mi.
Jezi rafiniran Elo - prefinjen rejenec.      Cene, Jernej ni fer, polenari, ni farizej.
Joka tiran Elo. Kondebitor ne bo besen.      Nese boben, roti bedno, ko lenari takoj.
Joka točen Gvido. Ste zlohoten alpinec.      Ceni planet ohol zet. Sodi v gnečo takoj.
Ni le beden Jakob, ceni planet logopat.      Ta pogolten alpinec bo kajne debelin.
A nisi reven zidar? Tako vdano mi stoka.      A kot Simon advokat rad izneveri sina?
Ceni deda, razume; ste zlohoten alpinec.      Ceni planet ohol zet. Se muza rad edinec.
Kajne čuti stres edinec. Bo kajne ženin.      Ni nežen Jakob, ceni desert sit učenjak.
Kajne Rok, nima kile Silva, vermut eksa.      Asket umre v avli. Seli kamin korenjak.
Le muza Robert se. Ste zlohoten alpinec!      Ceni planet ohol zet. Sestre bo razumel.
Oto mar sit učenja, kot se ve nakit ima?      A mi tika nevesto, kaj ne čuti sramoto?
Tako vda se rival. Ste zlohoten alpinec.      Ceni planet ohol zet. Slavi res advokat.
A le drogiran Ivo, ko lenari, ni farizej?      Jezi rafiniran Elo. Kovinar Igor dela.
Tako vda se režimu. Ste zlohoten alpinec.      Ceni planet ohol zet. Sumi že res advokat.
A tepeš mene Bojan? Cene čolnar Igor dela.      A le drogiran ločenec naj obenem šepeta?
Ceni desert, nakit kar podari reven zidar.      Rad izneveri Rado praktikant, res edinec.
Darinka debel asket, res edinec obraz ima.      A mizar bo? Ceni desert, eksa, le bedak ni rad.
Le Peter pobožen ni. Ste zlohoten alpinec?      Ceni planet ohol zet. Sin Nežo bo pretepel.
Naš udobnež Oto tako vdano mi stoka tepec.      Cepeta kot Simon advokat. Otožen bo Dušan.
Rad izneveri Tilen advokat. Ima še prakso.      Oskar peša mi, tako vdan eliti, reven zidar.
A ni le beden agent? Eksa Ivo, lenuh ovadi.      Ida vohune lovi, asket ne gane debelina.
Asket si hrano menja. Kavice pili bodo sin.      Niso dobili peciva, kajne, monarhist eksa,
Asket - sin ode hvali, kot se ve nakit ima.      A mi tika nevesto? Kilav hedonist eksa?
Kajne čuti pa zavist Ivo, hudoben korenjak.      Kajne, Rok ne bo duhovit, siv, a zapit učenjak.
Naš udobnež Oto nima kile, sitna bo Renata.      Ata ne robanti, seli kamin. Otožen bo Dušan.
Ne bo besen, turoben arbiter. Pokaže namen.      Nema Neža, ko preti Brane, Borut nese boben.
A še preti Brane, čim okleva Primož alpinec?      Ceni plažo, mir. Pavel, komičen arbiter, peša.
Anita gobar Ivo obilo kroka, kajne moder bo.      Obred omenja, kakorkoli bo, ovira bogatina.
Ceni planet, ohol z Nežo bo. Polenari takoj.      Joka tiran Elo, pobožen, zlohoten alpinec.
Naš udobnež Oto menda zna. Drogira se tatič.      Čita tesar Igor dan za dnem. Otožen bo Dušan.
Nima kile samotar. Blodi nedomiseln advokat.      Tako vdan le si, moden idol, bratoma seli kamin!
Sir obetate, pecivo kondebitor - oviran Rom.      Mornar Ivo roti bedno, ko vi cepetate, Boris.
Asket: Nakit kar podari, žal otopel korenjak.      Kajne, Rok lepo tolaži? Rado: Praktikant eksa.
Olga notar Tone le zanesen bo, kajne debelin.      Ni le beden Jakob, nese na zeleno trato, naglo.
A mi tika nevesto? Ko lenari ni farizej zares.      Se razjezi rafiniran Elo, kot se ve, nakit ima.
Naj Edvard z Nežo bo Pavel - korekten alpinec.      Ceni planet, ker okleva, pobožen, zdrav Dejan.
Tako vdan le si moden arbiter, potoži rejenec.      Cene je rižoto, preti Brane, domiseln advokat.
Joka tiran Elo, preti Brane - domiseln advokat.      Tako vdan le si, moden arbiter, polenari takoj!
Ovira bo solzav Edo. Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, sobar Ivo.
Ceni denar avtist. Nakit kar podari reven zidar.      Rad izneveri Rado praktikant, sit, varan edinec.
Ceni plane, telo Dagmar. Sin: Radosti se veljak.      Kaj le ve sit sodar? Ni sram ga, doleten alpinec.
Ceni plažo, mir. Preti Brane - domiseln advokat.      Tako vdan le si, moden arbiter, Primož alpinec.
Nima kile solzav Edo. Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, seli kamin.
Cepeta kot solzav Edo. Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, stoka tepec.
Da, razume solzav Edo. Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, se muza rad.
Kajne čuti solzav Edo. Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, sit učenjak.
Tako vdan le si moden arbiter, ponižujoč alpinec.      Ceni plačo, južino! Preti Brane, domiseln advokat.
Tako vdan le si moden arbiter. Pazi sinka debila.      Ali bedak nisi? zapreti Brane, domiseln advokat.
Nežo tolaži solzav Edo. Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, si žal otožen?
On je doma. Solzav Edo: Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo samodejno.
Lavo rad se nadeja, preti Brane - domiseln advokat.      Tako vdan le si, moden arbiter pa je danes daroval.
Darinka mori. Solzav Edo: Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, siromak ni rad.
Je le svarilo solzav Edo. Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, solira vselej.
Ali beden agent nakit kar podarja? Sestre bo razumel.      Le muza Robert se, saj Rado, praktikant, ne gane debila.
Ata ne razume. Solzav Edo: Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo. Se muza Renata?
Cene: Je rival solzav Edo. Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, slavi rejenec.
Idol baje gre. Solzav Edo: Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, Sergeja blodi.
Ata: Ne robanti solzav Edo. Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, sitna bo Renata.
Kaj idilo menja solzav Edo? Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo. Saj ne moli dijak?
Asket siroto moti, Vid razodeva zlo, sestre bo razumel.      Le muza Robert se. Solzav Edo zardi. Vito, motorist, eksa.
Ni v redu hirav, solzav Edo. Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, svari hud Ervin.
Tako vda se režimu Silva. Vermut eksa radosten alpinec.      Ceni planet sodar. Asket umre v avli, sumi že res advokat.
Akte podari tat - solzav Edo. Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, statira do petka.
Asket si barabon. Solzav Edo: Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, snob arabist eksa.
Ceni deda rival - solzav Edo. Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, slavi rad edinec.
Joka točen Gvido. Solzav Edo: Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, sodi v gnečo takoj.
Le muza Robert se solzav Edo. Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, sestre bo razumel.
On sebične razume solzav Edo. Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo. Se muza, renči besno.
Tako vdan le si moden arbiter - Pavel, korekten alpinec.      Ceni planet, ker okleva. Preti Brane, domiseln advokat.
Ovira bo, grozi Veri Rado praktikant - sit, varan edinec.      Ceni denar avtist. Nakit kar podari revizor, gobar Ivo.
Tako vda se režimu solzav Edo. Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, sumi že res advokat.
Tako vdan le si moden arbiter. Polenari ni farizej zares.      Se razjezi rafiniran Elo, preti Brane, domiseln advokat.
Kaj si ličen Gvido? Solzav Edo: Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, sodi v gneči lisjak.
Tako vda se rival - solzav Edo. Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, slavi res advokat.
Rad izneveri še rakav - solzav Edo. Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, svaka reši reven zidar.
Rad izneveri telo Dagmar. Solzav Edo: Zardi Viktor - kondebitor.      Roti bedno krotki Vid, razodeva zlo, sram ga doleti, reven zidar.
Darinka, debel asket, res edinec otopel, tako vdano mi stoka tepec.      Cepeta kot Simon advokat. Lepoto ceni, desert eksa, le bedak ni rad.Seznam 609 semordnilapov je pripravil Janez Kumše. Prenos v elektronsko obliko, korekture, razdelitev desnega stolpca na besede, preverjanje ujemanja: A. P. in P. J. Stran in zbirko postavil P. J. Izbor obsega 504 semordnilape.

Stran in zbirka sta bili postavljeni 24. februarja 2018. Zadnja sprememba: 5. marec 2018.
          3754

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Urejevalnik: EVA