Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Določevanje osnovnih besednih oblik (lem)
in besednih vrst ali oblikoslovnih oznak

        Seznam besed, vsako v svojo vrstico, napišite v spodnje okno ter na koncu kliknite še na ploščico "Določi". Besede imajo lahko na desni še pogostosti (frekvence), ločene z dvignjeno piko (npr. polovinke·23) ali grabljicami (npr. umetnosti#172).
        Dolžina seznama ni posebej omejena, priporočljivo pa je, da ni daljši kot 5.000 besed; pri dolgih seznamih lahko čakalni čas pri prenosu besed z odlagališča v okno za določevanje in nazaj znaša tudi več deset sekund.

Besedne vrste      Oblikoslovne oznake

  


Zbirka in program sta poskusna - pripombe sprejema Primož Jakopin; nabor oblikoslovnih oznak je pripravila Aleksandra Bizjak. Glej tudi stran o Oblikoslovnem označevanju.

Stran je bila postavljena 31. maja 2001 in nazadnje spremenjena 5. decembra 2011.

Naslov strani: http://bos.zrc-sazu.si/dol_lem.html         Število obiskov