Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU - Portal BOS

Pleteršnikov
Slovensko-nemški slovar

         Naslovnica         Izdaja 2006          Portret avtorja          Seznami          Iz izvirnika          Povezave      
  Prvi zadetek
ge=črešnja- geslo črešnja
knjigot- v geslu ali opisu se nahaja niz knjigot
ge=brezd*- gesla, ki se začnejo na brezd-
ge=*vnica- gesla, ki se končajo na -vnica
kr=dial.- vsa gesla z oznako dial. (narečno)
oi:á in oi:à- gesla, ki vsebujejo á in à
(kr=f. ali kr=n.) in ge=*ije- samostalniki ženskega ali srednjega spola na -ije
po:mutter- gesla, kjer je v nemškem pomenu niz mutter
ra%>2000- gesla, pri katerih je razlaga daljša kot 2000 znakov

Če katerega izmed znakov:
Ä, ä, á, à, â, , ā, ą, ç, Č, č, ć, ë, é, è, ê, ě, , ē, ę, ẹ́, ẹ̑, , ę́, ę̑, ẹ̀, ə, ə̀, ь, ъ, ï, í, ì, î, ı̑, ī, ł, Ö, ö, ó, ò, ô, , ō, ọ́, ọ̑, , ǫ́, ǫ̑, ọ̀, ŕ, , ř, , ß, Š, š, Ü, ü, ú, ù, û, , ū, ˘, ý, Ž, ž, -, , α, ά, ἀ, ἄ, β, γ, δ, ε, ἐ, έ, ζ, μ, ή, μ̀, μ̃, ϐ, ι, ί, ι̃, κ, λ, μ, ν, ο, ό, π, ρ, ς, σ, τ, υ, ύ, ὐ, υ̃, χ, ω in ϕ
ne najdete na tipkovnici, jih lahko s kopiraj, prilepi v iskalni izraz prenesete od tu.

Iskalni izraz ima v splošnem obliko
operand   logični operator   operand   logični operator ..., kjer sta logična operatorja
           in, ta je lahko pisan tudi s simbolom & in
           ali, ki je lahko pisan tudi z vejico.
Najprej se izvrši in, potem ali, kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.

Operand ima obliko:   oznaka polja   relacijski operator   opis.

Relacijski operatorji so:
:     vsebuje          !=   ni enako         %<  dolžina polja manjša kot
!:   ne vsebuje         <  manj kot         %=   dolžina polja enaka
  je enako          >  več kot          %>  dolžina polja več kot

Zapisi v zbirki imajo podatkovna polja (vsa so iskalna) z naslednjimi oznakami in pogostnostmi:

ge  neonaglašena iztočnica  (102522)
ei  enakozvočnost neonaglašene iztočnice  (4556)
oi  krepka iztočnica  (102522)
zi  območje iztočnice  (102522)
kr  krajšava  (131048)
ra  razlaga  (102503)
po  pomen (nemško)  (149158)
ov  oznaka knjižnega vira  (215389)
gn  geografska in narečna oznaka  (26885)
ko  krajevna oznaka  (5231)
or  oznaka za razvrščanje  (102428)
pd  kazalec na urednikov popravek ali dodatek  
    (* popravek ali dodatek, ** dodano novo geslo, *** oboje)  (673)
pi  primerjaj  (3664)
pr  pregibnost  (49557)
vi  variantnost iztočnice  (89)
it  poševni tisk  (331571)
em  poudarjeni tisk  (31)
rz  razprti tisk  (4)
sup  nadpisano (angl. superscript)  (21)

Iskalni izraz je lahko dolg do 74 znakov, število hkrati prikazanih zadetkov pa je 100. 
Naslovnica

Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar

Spletna izdaja
Ljubljana 2010

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 
Sodelavci izdaje 2006


Sodelavci

Knjižno izdajo uredila:

Metka Furlan

Elektronsko izdajo na CD-ju uredile:

Metka Furlan, Helena Dobrovoljc, Helena Jazbec

Digitalizacija:

Helena Jazbec

Korektura:

Kozma Ahačič, Martin Ahlin, Ljudmila Bokal, Marija Djurović, Tanja Fajfar, Metka Furlan, Alenka Gložančev, Marjeta Humar, Tjaša Jakop, Helena Jazbec, Marjeta Kambič, Simona Klemenčič, Polona Kostanjevec, Borislava Košmrlj - Levačič, Branka Lazar, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jakob Müller, Jožica Narat, Vlado Nartnik, France Novak, Zvonka Praznik, Francka Premk, Jerica Snoj, Ivanka Šircelj - Žnidaršič, Cvetana Tavzes, Silvo Torkar, Peter Weiss, Danila Zuljan Kumar, Mojca Žagar

Izmenjalni spletni format:

Primož Jakopin

========================

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU
p. p. 306
1001 Ljubljana
E-naslov: isj@zrc-sazu.si

  
Portret avtorja
Maks Pleteršnik, 1840–1923
Seznami 
Iz izvirnika
Slika 1: Notranja naslovnica prve knjige
Slika 2: Notranja naslovnica druge knjige
Slika 3: Hrbta prve in druge knjige
Slika 4: Nizki relief z rastlinskim motivom na hrbtu prve knjige
Slika 5: Prva stran predgovora
Slika 6: Pojasnilo diakritičnih znakov
Slika 7: Prva stran poglavja o krajšavah
Slika 8: Druga stran poglavja o krajšavah
Slika 9: Začetek geselskih strani
Slika 10: Zadnja stran prve knjige
Slika 11: Zadnja stran druge knjige, dodatka
Slika 12: Rastlinski vzorec na notranjih straneh platnic, ki se je razlikoval od vezave do vezave

 
PovezavePripombe in predlogiSpletna postavitev 7. julij 2010. Zadnja sprememba: 7. avgust 2015.

Naslov strani: http://bos.zrc-sazu.si/pletersnik.html