Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Odzadnjem slovarju slovenskega jezika *

Primeri: vez- iztočnice, ki vsebujejo niz "vez".
gi=miza- iztočnica miza.
bv:"prisl." in gi=b*- prislovi, ki se začnejo na b-.
gi=*jalnik- iztočnice, ki se končujejo na -jalnik.
gi=m???en- iztočnice na m-, ki so dolge 6 črk in se končujejo z -en.
gi:kl<160>di- iztočnice, ki vsebujejo niz "kládi".
ss=cvcv- iztočnice tipa sogl.-samogl.-sogl.-samogl. (npr. miza).
nm=3 in gi!:" "- enobesedne iztočnice (nimajo presledka) s tremi naglasi.

Ta verzija slovarja uporablja nabor UTF-8 in črke pregledovalnikovega okolja; tisti posebni znaki iz slovarja, ki jih tam ni najti, predvsem pri tonemih, so opisani z besedo.

Iskalni izraz ima v splošnem obliko
operand   logični operator   operand   logični operator ..., kjer sta logična operatorja
           in, ta je lahko pisan tudi s simbolom & in
           ali, ki je lahko pisan tudi z vejico.
Najprej se izvrši in, potem ali, kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.

Operand ima obliko:   oznaka polja   relacijski operator   opis.

Relacijski operatorji so:
           :  vsebuje,
           !: ne vsebuje,
           =  je enako,
           != ni enako,
           <  manj kot,
           >  več kot,
           %< dolžina polja manjša kot,
           %= dolžina polja enaka,
           %> dolžina polja več kot.

Vsak zapis v zbirki ima štiri podatkovna polja z naslednjimi oznakami:
           gi  iztočnica
           pr  pregibalni opis
           bv  besedna vrsta
           tn  tonemski naglas
           ss  samoglasniki in soglasniki
           nm  število naglasnih mest

Iskalni izraz sme biti dolg do 74 znakov, število prikazanih zadetkov pa je omejeno na 1000.*Avtorja slovarja, ki obsega 115.355 gesel, sta Milena Hajnšek-Holz in P. Jakopin. Stran je bila postavljena 12. maja 2000 in nazadnje spremenjena 30. decembra 2010.

Naslov strani: http://bos.zrc-sazu.si/odzadnji.html                 Število obiskov