Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

Iskanje po zbirki oblikoslovno označenih besedil

Primeri:se je zdelo- vse pojavitve zveze "se je zdelo".
 *svet*- besede, ki vsebujejo "svet".
 :a a a- vsi primeri treh zaporednih prislovov.
 :pže* sže*- vse pojavitve parov: pridevnik ženskega spola v ednini z ujemajočim se samostalnikom.        Oblikoslovno označena besedilna zbirka, 1.000.000 besed, obsega:
  1. Zbrana dela Cirila Kosmača - 408.000 besed
  2. Tomo Križnar: O iskanju ljubezni - 132.000 besed
  3. George Orwell: 1984 - 91.000 besed
  4. Platon: Država - 93.000 besed
  5. Sveto pismo Nove zaveze - 150.000 besed
  6. Gustave Flaubert: Bouvard in Pécuchet - 86.000 besed
  7. Časopis DELO na internetu (vzorec iz leta 1997) - 52.000 besed
        Iskalni izraz sme biti dolg do 74 znakov, število prikazanih zadetkov pa je omejeno na 200.Stran je bila po predlogi iz julija 1999 postavljena 12. septembra 2000 in nazadnje spremenjena 19. decembra 2011.

Naslov strani: http://bos.zrc-sazu.si/gradivo.html             Obiskov po 8. 9. 2010