Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Korpusni laboratorij

nuša slovarček medmetov*gaberšček
 * s španskimi prevodi
Primeri: klic- medmeti, ki vsebujejo, navadno v pomenu, niz "klic"
ge=ups- medmet ups
ge:igra- medmeti, ki vsebujejo niz igra
ge=aj*- medmeti, ki se začnejo na niz aj
po%>50- medmeti, ki imajo pomen daljši kot 50 znakov
ge=o?a- medmeti na o-, ki so dolgi 3 črke in se končajo z -a.

Vsak zapis v zbirki ima podatkovni polji z naslednjimi oznakami:
           ge  geslo
           op  opomba
           po  pomen
           pr  primer
           šg  špansko geslo
           šp  španski pomen
           šr  španski primer

Iskalni izraz ima v splošnem lahko obliko
operand   logični operator   operand   logični operator ..., kjer sta logična operatorja
           in, ta je lahko pisan tudi s simbolom & in
           ali, ki je lahko pisan tudi z vejico.
Najprej se izvrši in, potem ali, kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.

Operand ima obliko:   oznaka polja   relacijski operator   opis.

Relacijski operatorji so:
           :  vsebuje, !: ne vsebuje, =  je enako, != ni enako, <  manj kot, >  več kot, %< dolžina polja manjša kot, %= dolžina polja enaka, %> dolžina polja več kot.

Iskalni izraz je lahko dolg do 74 znakov, število prikazanih zadetkov pa je omejeno na 100.


Viri:

[1]  Bertoncelj, Matjaž (1996). Biblijske in ostale kratke zgodbe. Ljubljana: Forum Ljubljana.
[2]  Bertoncelj, Matjaž (1997). Eppur si muove. Ljubljana: Forum Ljubljana.
[3]  Briz, Antonio; Grupo Val.Es.Co. (2002). Corpus de conversaciones coloquiales. Madrid: Arco Libros.
[4]  Clave: diccionario de uso del español actual (2002). Madrid: Ediciones Sm.
[5]  Corpus de referencia del español actual (Real Academia española) na http://www.rae.es (januar 2006).
[6]  Corpus del español (ur. Mark Davies) na http://www.corpusdelespanol.org/ (december 2005).
[7]  Diccionario de la lengua española (2000). Madrid: Espasa Calpe.
[8]  Diccionario de la lengua española (elektronska verzija) (1998). Madrid: Espasa Calpe, Real Academia Espanola.
[9]  Diccionario de uso del español (María Moliner) (1998). Madrid: Gredos.
[10]  Diccionario del español actual (Manuel Seco) (1999). Madrid: Aguilar.
[11]  Escobar, Josep (2001). Super humor. Zipi y Zape. Barcelona: Ediciones B.
[12]  FidaPLUS (Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Institut Jožef Stefan) na http://www.fidaplus.net/ (januar 2006).
[13]  Govorni korpus FidaPLUS (ur. Jana Zemljarič-Miklavčič) na http://www.fidaplus.net/korpus.html (oktober 2005).
[14]  Ibáñez, Francisco (2003a). 13 Rue del Percebe. Una casa de cine. Barcelona: Ediciones B.
[15]  Ibáñez, Francisco (2003b). Mortadelo y Filemón. Armas con bicho. Barcelona: Ediciones B.
[16]  Ibáñez, Francisco (2003c). Mortadelo y Filemón. El sulfato atómico. Barcelona: Ediciones B.
[17]  Ibáñez, Francisco (2004). Especial aniversario. Barcelona: Ediciones B.
[18]  Ibáñez, Francisco (2005a) (prevod: Marjeta Drobnič). Mortadelo y Filemón. Prohibido fumar. Barcelona: Ediciones B.
[19]  Ibáñez, Francisco (2005b). Mortadelo y Filemón. Prohibido fumar. Barcelona: Ediciones B.
[20]  Kastelic, Dušan (1996). Afera JBTZ. Zagorje: samozaložba.
[21]  Kastelic, Dušan (1999). Mat & fotr & mulc & pes & PC. Ljubljana: Infomediji, Pasadena.
[22]  López, Juan (2003). Súper López. Hotel pánico. Barcelona: Ediciones B.
[23]  Mora, Victor (2003). El capitán Trueno. Godofredo el tiranuelo. Barcelona: Ediciones B.
[24]  Muster, Miki (1987). Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika 2. Ljubljana: Delavska enotnost.
[25]  Muster, Miki (1988). Zmajev otok. Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika. Ljubljana: Delavska enotnost.
[26]  Nova beseda (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU) na http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html (januar 2006).
[27]  Ramos, Rafael (1990). Leo Verdura. Madrid: Ediciones El País.
[28]  Slovar slovenskega knjižnega jezika z odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki (elektronska verzija) (1998). Ljubljana: Državna založba Slovenije.
[29]  Slovenski pravopis (2001). Ljubljana: Založba ZRC.
[30]  Smiljanič, Zoran (2000). Družinske zgodbe. Ljubljana: Mladina.Slovarček pripravlja Nuša Gaberšček.
Obsega 483 medmetov s španskimi prevodi.

Stran in zbirka sta bili postavljeni 7. decembra 2007. Zadnja sprememba: 14. maj 2008.      Obiskov    

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA