Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

Ugotavljanje pogostnosti besednih oblik

        Seznam besed, vsako v svojo vrstico, napišite v spodnje okno ter na koncu kliknite še na ploščico "Določi". Pri določevanju so vse črke besed spremenjene v malo začetnico, izpisane pa so samo pogostnosti, ki so večje kot nič.
        Priporočljivo je, da seznam ni daljši kot nekaj tisoč besed.

  


Zbirka in program sta poskusna - pripombe sprejema Primož Jakopin.

Stran je bila postavljena 18. aprila 2003 in nazadnje spremenjena 30. maja 2005.

Naslov strani: http://bos.zrc-sazu.si/dol_fre.html         Število obiskov