Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

Oblikoslovno označevanje

Spletni viri
Bibliografija

Povezave



Stran je bila postavljena 3. marca 2008 in nazadnje spremenjena 5. decembra 2011.

Naslov strani: http://bos.zrc-sazu.si/oblikoslovno_oznacevanje.html