Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Slovenski pravopis 2001
Seznam spletnih poizvedb 2012

  Prvi zadetek
po=jezik- poizvedbe po besedi jezik
književni- v poizvedbi se nahaja niz književni
po=rastlin*- poizvedbe, ki se začnejo na rastlin-
po=*injski- poizvedbe, ki se končajo na -injski
po=priprav* in po%>19- poizvedbe na priprav-, ki so bile dolge vsaj 20 znakov
če črk č, š ali ž ne najdete na   tipkovnici, jih lahko s kopiraj, prilepi dobite tu

Iskalni izraz ima v splošnem obliko
operand   logični operator   operand   logični operator ..., kjer sta logična operatorja
           in, ta je lahko pisan tudi s simbolom & in
           ali, ki je lahko pisan tudi z vejico.
Najprej se izvrši in, potem ali, kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.

Operand ima obliko:   oznaka polja   relacijski operator   opis.

Relacijski operatorji so:
:     vsebuje          !=   ni enako         %<  dolžina polja manjša kot
!:   ne vsebuje         <  manj kot         %=   dolžina polja enaka
  je enako          >  več kot          %>  dolžina polja več kot
Vsak zapis v zbirki ima dve podatkovni polji z naslednjima oznakama:
po  poizvedba     fr  frekvenca
Iskalni izraz je lahko dolg do 74 znakov, število prikazanih zadetkov pa je omejeno na 1000.Pripombe in predlogiSpletna postavitev P.J. 11. marca 2013.

Naslov strani: http://bos.zrc-sazu.si/sp_poizvedbe_2012.html