Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar

ge=brezd* (29)


 1. brezdȃnji, adj. grundlos, bodenlos, C., nk.; brezdanje brezno, Zv.; brezdanja voda, Greg.
 2. brezdẹ̑dičən, -čna, ohne Erben, Jan.
 3. brezdẹ́łən, -łna, adj. müßig, unbeschäftigt, Mur., Cig., Jan.; brezdelni dan, der Ferialtag, Cig.
 4. brezdẹ̑lica, f. die Muße, Cig. (T.), Erj. (Som.).
 5. brezdẹ̑lje, n. der Müßiggang, Cig.; die Unthätigkeit, die Passivität, Cig. (T.); stsl.
 6. brezdẹ̑łnik, m. der Müßiggänger, Guts.; — der Feiergesell, Cig.
 7. brezdẹ́łnost, f. die Arbeitslosigkeit, der Müßiggang, die Unthätigkeit, Mur., Cig., Jan.; brezdelnost je mati vseh pregreh, der Müßiggang ist aller Laster Anfang, Cig.
 8. brézdən, -dna, m. der Abgrund, Dict., Mur.; ( nav. brezen); iz jame v brezden (brezen), aus dem Regen in die Traufe, Met.
 9. brezdẹ́tən, -tna, adj. kinderlos, Cig., Jan., C.
 10. brẹzdẹ́ti, -í, vb. impf. = brezeti, Dol.- Mik.
 11. brezdẹ̑tnica, f. die Kinderlose, Cig.
 12. brezdẹ̑tnik, m. der Kinderlose, Cig.
 13. brezdẹ́tnost, f. die Kinderlosigkeit, Cig.
 14. brezdežę́łən, -łna, adj. länderlos, M.
 15. brezdəžən, -žna, adj., Cig. (T.); pogl. brezdeževen.
 16. brezdəžę́vən, -vna, adj. regenfrei, Jan.
 17. brézdnica, f. der Sumpf, UčT.
 18. brezdnína, f. = brezdno: A srce človeško je brezdnina, Levst. (Zb. sp.).
 19. brézdnọ, n. = brezden; pije kakor bi vlival v brezdno, er sauft wie ein Loch, Cig.; ( nav. brezno).
 20. brezdomən, -mna, adj. heimatlos, Jan.
 21. brezdomǫ́vən, -vna, adj. heimatlos: brezdomovni ljudje, Levst. (Nauk).
 22. brezdomovı̑nəc, -nca, m. der Vaterlandslose, SlN.
 23. brezdomovı̑nski, adj. vaterlandslos, SlN.
 24. brezdùh, -dúha, adj. geistlos: Njih brezduho je glasilo, Levst. (Zb. sp.).
 25. brezdúrən, -rna, adj. thürlos, (-dveren, Cig.).
 26. brezdúšən, -šna, adj. herzlos, gefühllos, Mur., Cig., Jan., Vrt.; zanikarno in brezdušno izpolnjevati dolžnosti, LjZv.; gemüthlos, Cig. (T.); hs.
 27. brezdȗšnica, f. die Gefühllose, Mur.
 28. brezdȗšnik, m. der Herzlose, der Gefühllose, Mur., Cig., Valj. (Rad); — der Bösewicht, Meg., Dict., Krelj.
 29. brezdúšnost, f. die Herzlosigkeit, Mur., Jan.  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA