Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar

knjigot (6)


  1. knjigotìsk, -tíska, m. der Bücherdruck, nk.
  2. knjigotiskár, -rja, m. = tiskar, der Buchdrucker, Jan., nk.
  3. knjigotiskȃrstvọ, n. die Buchdruckerkunst, Jan., nk.
  4. knjigotȓštvọ, n. der Buchhandel, Jan., nk.
  5. knjigotȓžəc, -žca, m. der Buchhändler, Jan., nk.
  6. knjigotȓžnica, f. die Buchhandlung, nk.  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA