Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar

ge=*vnica (213)


 1. bȃrvnica, f. 1) die Farbenmuschel, Jan.; — 2) zemlja b. = barvilna zemlja, Cig.
 2. bẹsnı̑vnica, f. das Tobhaus, Levst. (Pril.).
 3. bəzgǫ̑vnica, f. ein aus Holunderholz gemachter Vogelschlag, Mur., Cig., C.
 4. bíkovnica, f. 1) der Ochsenziemer, C., ogr.- Valj. (Rad); — 2) = bikovina 3), Z.
 5. blagovníca, f. die Vermögenserbin, C.; jedina hči v hiši, katerej pripada ves imetek, Erj. (Torb.), Litija- Svet. (Rok.).
 6. bobovníca, f. das Bohnenstroh, Mur., Valj. (Rad).
 7. bogoslǫ̑vnica, f. die theologische Anstalt, Jan., C., nk.
 8. borovníca, f. 1) die Heidelbeere, die Schwarzbeere (vaccinium myrtillus); prim. črnica; — rdeča b., die rothe Heidelbeere, die Preißelbeere (vaccinium vitis idaea), Tuš. (R.); — 2) die Wacholderbeere, Npes.-Vraz; — 3) laška b., die Myrte, Dict.
 9. bradovníca, ** f. der Schlüsselbart, Cig., Slom.- C.
 10. brẹgǫ̑vnica, f. die Uferschwalbe (hirundo riparia), Cig.
 11. brẹ́skovnica, f. 1) der Pfirsichmost, Mur.; — der Pfirsichbrantwein, Mur.; — 2) die Gartenbalsamine (balsamina hortensis), Erj. (Rok.).
 12. brezcẹ̑vnica, f. die Zellenpflanze, Cig. (T.).
 13. brẹ́zovnica, f. 1) der Birkensaft, Mur.; — 2) der Birkenstab, Mur.
 14. cerkǫ̑vnica, f. ein zur Kirche gehöriger Acker, Cig.
 15. cẹ̑vnica, f. 1) led, ki se napravi okoli rozg, kadar dež zmrzne, Št.; — 2) = orgle, C.; (= citre, Levst. [Zb. sp.]; prim. stsl. cêvьnica, lyra).
 16. čarovníca, f. die Zauberin, Cig., Jan., nk.; stsl.
 17. četrtodnę̑vnica, f. das Quartanfieber, Cig.
 18. črẹ̑vnica, f. das Darmbein, Erj. (Som.).
 19. darovníca, f. die Geberin, die Spenderin, Mur.; darovnica vseh milosti, Bas.
 20. dẹ́lavnica, f. die Werkstätte, Cig., Jan.; das Atelier, Cig. (T.); — das Arbeitshaus, Cig., Jan.; — zaradi naglasa prim. Cv. X. 11.; nav. delȃvnica.
 21. dẹ́lovnica, f. das Arbeitslocale, die Werkstätte, Levst. (Nauk), DZ.; — prim. delavnica.
 22. dəžę́vnica, f. 1) das Regenwasser; — 2) der Regenwurm (lumbricus terrestris), V.-Cig.; — 3) der Mistblätterschwamm, Cig., C.; — 4) pl. deževnice, die Hyaden, das Regengestirn, Cig., C.
 23. dišȃvnica, f. das Riechfläschchen, C.; die Würzbüchse, Cig.
 24. dnę̑vnica, f. das Taggeld: dnevnice, die Diäten, C., DZ.; — prim. dnevnina.
 25. dobȃvnica, f. die Bezugsnote, DZ.; — prim. dobaviti.
 26. domǫ̑vnica, f. der Heimatschein, Cig., Jan., nk.
 27. drẹ́novnica, f. = drenulja, C.
 28. drẹvníca, f. die Fällaxt, die Holzhacke, Jarn., Mur., Cig., Jan., M.; gozdi, ki niso videli še drevnice, Navr. (Let.).
 29. drvníca, f. 1) die große Holzhacke mit langem Stiel, C., BlKr., Gor., Savinska dol.; — 2) = drvarnica, Gor., DSv.
 30. duhǫ̑vnica, * f. 1) die Priesterin, Cig., Jan., C.; — 2) = duhovščnica, C.
 31. enodnę̑vnica, f. die gemeine Eintagsfliege (ephemera vulgata), Cig., Jan., C., Erj. (Ž.); — prim. vodni cvet.
 32. glasǫ́vnica, f. 1) der Stimmzettel, DZ., DZkr., nk.; — 2) glasovníca = glasovnik, Levst. (Nauk).
 33. glȃvnica, f. 1) das Capital, Jan., Levst. (Nauk), C., nk.; ( hs.); — 2) das Mutterkorn (claviceps purpurea), C.
 34. godovníca, f. 1) die Festpatronin, C.; — 2) die Festfeier, Jan.; — 3) das Festlied, Cig.
 35. gráhovnica, f. das Erbsenstroh, Cig.
 36. gŕbovnica, f. knjiga grbovnica = grbovnik, Cig.
 37. grobǫ́vnica, f., Z., Jan. (H.); pogl. hijena.
 38. grúškovnica, f. der Birnmost, Mur., Raič (Slov.).
 39. hmę́ljevnica, f. der Hopfenhalm, der Hopfenzweig, C.
 40. hrúškovnica, f. = hruševec, Cig.
 41. iglovníca, f. = igelnica, M.
 42. ígovnica, f. die Jochweide, Polj., Mariborska ok.
 43. ílovnica, f. die Lehmgrube, Cig., Jan.; der Lehmacker, M.
 44. jẹstı̑vnica, f. ein Magazin für Speisevorräthe, Levst. (Pril.).
 45. kaktovnica, f. = kaktica, Cig. (T.).
 46. kálovnica, f., Koborid, Ponikve (Goriš.)- Erj. (Torb.); pogl. kalanica 1).
 47. kȃvnica, f. die Kaffeeschale, Jan.
 48. kímavnica, f. = kimavka 2), Z. (kimovnica) Jan., Strp.
 49. kitolǫ̑vnica, f. ladija k., der Walfischfahrer, Cig., Jan.
 50. kládivnica, f. 1) die Hammeraxt, Cig.; — 2) das Hammerwerk, DZ.; — 3) der Hammerhai oder Hammerfisch (zygaena malleus), Cig., Jan., Erj. (Ž.).
 51. kołčę̑vnica, f. das Werg, (koč-) Jan.; nav. pl. kolčevnice, C., jvzhŠt.
 52. kolǫ̑vnica, f. 1) die Radstube ( mont.), V.-Cig.; — 2) das Fahrgeleise, Cig.; črez vse kolovnice dirjati, über Hals und Kopf rennen, V.-Cig.
 53. koprı̑vnica, f. 1) koprivnice, Nesseln (urticaceae), Tuš. (R.); — 2) der Zürgelbaum (celtis australis), Štrek.
 54. košę̑vnica, f. 1) koševnice so "naopične palice pri košu na vozu", Sv. Peter (Goriš.)- Erj. (Torb.); — 2) das Flechtwerkzeug zum Flechten der Haare (eine hölzerne große Nadel), Rib. (V.)- Cig.; prim. 1. koša.
 55. kotlovníca, f. die Kesselstube, DZ.
 56. kǫ̑vnica, f. die Münzprägestätte, das Münzgebäude, Cig., Jan., Cig. (T.), C., DZ., nk.
 57. kraljevníca, f. 1) das königl. Scepter, Cig.; — 2) die königliche Burg, Mur.; — 3) eine königliche Dienerin, Mur.
 58. krivníca, f. das Querholz, Cig.
 59. krovníca, f. 1) die Bindruthe im Strohdache, Z., Polj.; — 2) die Schindel, Cig., Jan., DZ., C.; ( hs.).
 60. krvȃvnica, f. 1) die Haemorrhoiden, Cig.; — 2) die Blutbirne, C.
 61. krvníca, f. 1) krvna žila, Cig., Jan.; — 2) der Flockenstäubling, der Bovist (lycoperdon bovista), Mur., Cig., Jan., Tuš. (R.).
 62. kustǫ̑vnica, f. gemeiner Bocksdorn (lycium barbarum), Tuš. (R.); — ( češ.?).
 63. lákovnica, f., Mik., Šmartno pri Litiji- Štrek. (LjZv.), BlKr.; (lakonca, Mik., jvzhŠt.); pogl. lakomnica 2).
 64. lẹ́skovnica, f. = leskovka, Mur., Danj. (Posv. p.).
 65. lẹsníkovnica, f. = lesnikovec 2), Mur.
 66. listǫ̑vnica, f. = pismohrana, das Archiv, Jan. (H.).
 67. lı̑vnica, f. das Gusshaus, die Gießerei, Cig. (T.), C.
 68. ljubǫ́vnica, f. = ljubica, Jan.; hs.
 69. lǫ̑vnica, f. 1) eine Art Fischnetz, das Treibegarn, die Raffel, V.-Cig.; das Spiegelnetz, Ljub.; — 2) = lovska puška, Cig.; — 3) = lovišče, Cig., Jan.; — 4) die Jagdkarte, Jan. (H.).
 70. lúkovnica, f. = lukovščnica, čebulinka, der Zwiebelapfel, C.
 71. mahǫ̑vnica, f. 1) die Moosbeere (vaccinium oxycoccos), Cig., Tuš. (R.); — 2) die Rappe, die Raupe (eine Krankheit der Pferde und des Rindes), V.-Cig.; navadno pl. mahovnice, Cig.; — kožni spuščaji pod bincljem, die Mauke, Strp.
 72. mę́rovnica, f. der Messbrief, DZ.
 73. mesotrǫ̑vnica, f. der Brand (als Krankheit), Guts.
 74. mẹ́zgovnica, f. das Lymphgefäß, Cig. (T.), Erj. (Som.).
 75. məžę̑vnica, f. das Flugloch am Bienenstock, Jan., Glas.; (mežȃłnica?).
 76. mižı̑vnica, f. luknja na čebelnem košu, C.; ( nam. mižalnica?).
 77. mladovníca, f. die Wöchnerin, Črniče ( Goriš.).
 78. mǫ́kovnica, f. 1) neka hruška, Sv. Duh pri Krškem- Erj. (Torb.); — die Speckbirne, C.; — 2) = mokovec, der Mehlbeerbaum (sorbus aria), Nov.- C.
 79. mostovníca, f. die Brückenwage, Cig., DZ.; = tehtnica mostovnica, Cig. (T.), Levst. (Nauk); m. s kazavcem, die Zeigerbrückenwage, DZ.
 80. mọ̑zgovnica, f. das Markgefäß, Cig.
 81. nadnę̑vnica, f. der Taglohn, Cig. (T.).
 82. naglavníca, f. die Taglie, das Kopfgeld, Cig., DZ., Levst. (Nauk).
 83. níčavnica, f. die obere Reihe der Litzenfäden, der Haarlauf am Webstuhl, M.; — die untere Reihe der Litzenfäden, die Stelze, Z.- Cig.; (mala [spodnja] ličavnica, V.-Cig.); tudi pl. ničavnice, Cig.; — (ničalnice, Geschirrlitzen, DZ.); — nam. nitčavnica? prim. ničnice, nitešnice.
 84. nogǫ̑vnica, f. = nogalnica, das Trittbrett am Spinnrad: kolovrat se z nogovnico žene, SlGor.
 85. objȃvnica, f. der Avisobrief, Jan. (H.).
 86. obravnȃvnica, f. der Verhandlungssaal, C.
 87. odprȃvnica, f. die Expeditorin, Jan. (H.).
 88. oglȃvnica, f. 1) die Haube, V.-Cig.; — die Kapuze, Jan.; oglavnice za sokole, Jurč.; — 2) der Hutkopf, Jarn., Mur., Cig., C.; — 3) das Schultertuch, das Humerale (bei der Messkleidung), Cig., Jan., Notr.- Burg. (Rok.).
 89. ǫ̑glovnica, f. das Kohlenbehältnis, die Kohlengrube, Jan., Burg. (Rok.).
 90. ǫ́ljikovnica, f. oljikovnice, Ölbäume (oleaceae), (oljk-) Cig. (T.).
 91. olǫ̑vnica, f. das Senkblei, Jan., ogr.- Valj. (Rad); — die Bleikugel, SlN.
 92. opravníca, f. 1) die Besorgerin: perilna o., die Wäschebesorgerin, Levst. (Pril.); — die Verwalterin, Cig.; — 2) oprȃvnica = opravilnica, das Geschäftshaus, C.; — 3) das Zeughaus, Cig.; die Geschirrkammer, Cig.
 93. opŕtavnica, f. 1) das Tragband, der Traggurt, der Tragriemen, Cig., pri Fari- Štrek. (LjZv.); — 2) der Hosenträger, Cig.; da mu hlače niso uhajale, branila je usnjata oprtavnica, Jurč.
 94. osı̑vnica, f. 1) die Raupe (eine Krankheit des Rindviehes), Z.- Cig. (?); — 2) neka detelja, C.
 95. osnǫ̑vnica, f. die Grundlinie, Cel. (Geom.), Erj. (Som.); — das Grundbein (os basilare), Erj. (Som.); — (beseda) o., das Grundwort, Jan. (H.).
 96. ostrǫ̑vnica, f. eine Art scharfes Wiesengras, C.; der Ziest (stachys), Z.
 97. ostrvníca, f. = ostrv 1), M.; ne prav do polti obsekana rakla, na kateri se suši detelja ali snopje ( nav. ostrnica), Lož, Lašče- Erj. (Torb.), Nov., Levst. (Pril.), Dol., Notr.; volkodlak ostrvnico na njivi po božiču mekasti in grize, LjZv.
 98. otȃvnica, f. der Augentrost (euphrasia officinalis), C., Medv. (Rok.).
 99. otrǫ̑vnica, f. die Giftmischerin, Cig., Zv.
 100. pȃjčevnica, f. die Spinnwebenhaut, Erj. (Som.).

1 101 201    Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA