Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar

Geografske in narečne oznake s pogostnostmi


Ben.101       GBrda233       Ip.369       KrGora125       ogr.3920       Rib.400       Št.1283
BlKr.1971       Goriš.381       Ist.197       Kr.783       Poh.220       SKr.18       Tolm.830
Cirk.12       Gor.2080       jvzhŠt.1734       Lašče969       Polj.798       SlGor.618       vzhŠt.2425
Dol.2405       Hal.325       kajk.1288       Ljub.133       Prim.77       SlGradec74       zapŠt.41
Fr.687       Ig218       Kor.247       Notr.1234       Rez.460       Ščav.89       Zilj.140Spletna postavitev 20. julij 2010. Zadnja sprememba - 20. avgust 2014.

Naslov strani: http://bos.zrc-sazu.si/c/PL/seznam_gno.html