Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

English   nova besedaČrk na levi strani   desni strani   izpis enot: do 2000    prvi zadetek
       posebnosti 1 skrita beseda, 2 podatkovni izpis, 3 izpis povedi besedno iskanje po celih besedah
Iskalni razpon: Postopek
Celotni korpus - 318 mil. besed ali Konkordance *
A - Slovensko leposlovje - 12 mil. besed Besedno iskanje
B - Slovensko polleposlovje - 2 mil. besed po razlikovalnem seznamu
C - Znanstvene in tehnične publikacije - 3 mil. besed Odzadnje besedno iskanje
D - Dnevnik DELO - 213 mil. besed Besedno iskanje s prikazom začetnice
G - Zapisi sej DZ RS, Odprti kop TVS - 42 mil. besed      ... padajoče po frekvencah
P - Periodika - tedniki, mesečniki - 44 mil. besed Iskanje po pogostih besednih parih
S - Zakoni Republike Slovenije - 2 mil. besed trojčkih četverčkih peterčkih
Način preureditve zadetkov pri izpisu povedi (naraščajoče po številu velikih začetnic, dolžini povedi in iskanem izrazu)
Ključi: 1 leva okolica, 2 iskani izraz, 3 desna okolica, 4 zvrst besedila, 5 oznaka besedila znotraj zvrsti, 6 zaporedna št. povedi v besedilu, 7 dolžina povedi, 8 število besed z veliko začetnico v povedi, 9 zadnja beseda leve okolice
Operatorji: a naraščajoče, d padajoče, r naraščajoče po kodah znakov

a_si_v
Primeri:se je zdelo- vse pojavitve fraze se je zdelo
 svetlob*- besede, ki se začnejo na svetlob
 življenjsk* radost*- besedne zveze z obema besedama v vseh sklonih
Besedno iskanje:*verjetno*- besede, ki vsebujejo niz verjetno
 be=besed*- vse besede, ki se začnejo na besed
 be=*etnik- vse besede, ki se končajo na etnik
 fr>125000- besede s frekvenco nad 125000
 do=5 in be:skl- 5 črk dolge besede, ki vsebujejo skl
 "in"- besede, ki vsebujejo in
 a in e in o in i in u- besede, ki vsebujejo vse samoglasnike
 do>30 in ne be:.- besede, daljše kot 30 znakov, pa brez pikastih imen
Iskanje po parih:*dolgoživ*- vsaj ena beseda v paru vsebuje niz dolgoživ
 nezanimiv *- pari, kjer je prva beseda nezanimiv
 močno *jen- močno, ki mu sledi pridevnik na -jen
 *i maček- mački, ki imajo spredaj besedo na -i
- trojčkih:tist* lep* *i- tisti lepi časi ... in še kaj
- četverčkih:* * * *- število četverčkov in njihova skupna frekvenca
- peterčkih:ne gre za to- peterčki, ki vsebujejo štiri besede ne gre za to
 * * del * *- peterčki, kjer je tretja beseda del

Število besed po zvrsteh:
A 11,879.689, B 2,077.150, C 2,836.835, D 213,595.929, F 64.197, G 41,567.126, P 44,038.047, in S 2,198.987.
* Kljukica v okencu pomeni poizvedbo z iskalnim nizom, pisanim samo z malo začetnico. Primer je iskanje niza gorice s kljukico ali brez kljukice. POLNI IZBOR    NOVA BESEDA    2000    SODELOVANJE    POVEZAVE   STARA BESEDA Dela A in B zbirke na tej strani sta bila postavljena 2. 5. 2000, dela C in P 12. 4. 2003, del D 16. 8. 2000, del G 23. 8. 2004. Zadnja sprememba: 19. julij 2011.

Naslov: http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html    Pripombe    Copyright   

Nova beseda teče na strežniku Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.                  Iskalnik NEVA