beseda

Besedilni korpus na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

 KORPUS    OPIS    1000    BESEDE    OD ZADAJ    JAZ    POVEZAVE 

BESEDA in njena besedila

BESEDA je ena izmed postaj na poti do Slovenskega nacionalnega korpusa, najširši raziskovalni in izobraževalni javnosti namenjene zbirke slovenskih besedil. V njem so na nov način predstavljena leposlovna dela, sicer urejena in obdelana na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Korpus trenutno obsega 112 literarnih, večinoma proznih del 41 avtorjev, 98 izvirnih in 14 prevodov, med ostalim tudi celotni opus Cirila Kosmača. Dela so bila objavljena med leti 1858 in 1996 in skupaj obsegajo dobre 3 milijone besed. Približno polovica del je iz novejšega časa, napisanih po letu 1962. Besedila so označena do ravni povedi, veliko dela pa je bilo vloženega tudi v čiščenje zatipkanih in drugih napak.

Znaten del gradiva je bil prenesen v elektronsko obliko na Inštitutu za slovenski jezik (49, oznaka na koncu bibliografskega opisa I) ali izvira iz inštitutskega arhiva (4, oznaka IA) in iz sodelovanja med Inštitutom in založbo Mihelač (6, oznaka M). Velik del besedil izvira iz internetne zbirke, ki jo od leta 1995 pripravlja in ureja Miran Hladnik (39, oznaka H), nekaj pa so jih prispevali še Klaus Detlef Olof s celovške univerze (3, oznaka O), Franc Jakopin (5, oznaka J), Melita Ambrožič (2, oznaka A), Varja Cvetko Orešnik (1, oznaka C), Tomaž Erjavec (1, oznaka E) in Jure Dimec (1, oznaka PD). Pri pridobivanju gradiva, prenosu v elektronsko obliko in pri preverjanju tako prenesenih besedil so z Inštituta sodelovale Varja Cvetko Orešnik, Aleksandra Bizjak, Lučka Uršič in Karmen Nemec, s Filozofske fakultete poleg Mirana Hladnika še Igor Grdina, Matjaž Rebolj in Marina Zorman, iz knjižnice Jožeta Mazovca pa Zlatka Rabzelj. Vsem gre iskrena zahvala.

Možna je razširitev korpusa BESEDA na več kot 40 milijonov besed, predvsem z zbirko časopisnih besedil.

Programska oprema in postavitev korpusa

Programska oprema, ki je bila uporabljena pri pripravljanju besedil in za predstavitev v okviru projekta je domači urejevalnik besedil EVA in njegova internetna različica, NEVA. Popularne evropske programske opreme za predstavitev besedilnih zbirk, IMS Corpus Workbench (Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung, Stuttgart) ni bilo mogoče uporabiti zaradi drugačnega operacijskega sistema na strežnikih ISJ in FF (Windows NT).

Bibliografski podatki besedil v korpusu

Izvirna dela

 1. Ivan Cankar: Hiša Marije Pomočnice. L. Schwentner, Ljubljana 1904. (H)
 2. Ivan Cankar: Potepuh Marko in Kralj Matjaž. v: Anton Knezova knjižnica, zv. 12, Slovenska Matica, Ljubljana 1905. (H)
 3. Ivan Cankar: Hlapec Jernej in njegova pravica. L. Schwentner, Ljubljana 1907. (H)
 4. Ivan Cankar: Mimo življenja. Ljubljana 1920. (H)
 5. Janez Cigler: Sreča v nesreči. Jožef Blaznik, Ljubljana 1836. (H)
 6. Dragotin Cvetko: V prostoru in času: spomini. Slovenska matica, Ljubljana 1995. (C)
 7. Fran S. Finžgar: Sama. Dom in svet, 1912. (H)
 8. Fran S. Finžgar: Strici. v: Vest in zakon. Strici (ps. F. Detela), Družba sv. Mohorja, Prevalje 1927. (H)
 9. Nataša Gale: Fran Gestrin. v: Vest in zakon. Strici (ps. F. Detela), Družba sv. Mohorja, Prevalje 1927. (H)
 10. Miran Hladnik: Kmečka povest (Iz polpreteklega časa). http://www.ijs.si/lit/bizarna.html-l2, Ljubljana, 1992. (H)
 11. Gitica Jakopin: Žarometi. Mladinska knjiga, Ljubljana 1962. (J)
 12. Gitica Jakopin: Devet fantov in eno dekle. Borec, Ljubljana 1963. (J)
 13. Gitica Jakopin: Slovo od deklištva. Samozaložba, Ljubljana 1995. (J)
 14. Josip Jurčič: Nemški valpet: povest. Slovenski glasnik, Celovec 1867. (H)
 15. Josip Jurčič: Sosedov sin: povest. v: Mladika, Ljubljana 1868. (H)
 16. Janko Kersnik: Ponkrčev oča. Ljubljanski zvon, 1882. (H)
 17. Janko Kersnik: Mačkova očeta. Ljubljanski zvon, 1886. (H)
 18. Janko Kersnik: Jara gospoda. Ljubljanski zvon, 1893. (H)
 19. Ciril Kosmač: Božična noč v ječi. Naš rod III, 1931, pp. 84-85. (I)
 20. Ciril Kosmač: Študenta Petra povest o materi. Val I, 1932/33, pp. 4-9. (H)
 21. Ciril Kosmač: Potepuh Najdu. Val I, 1932/33, pp. 29-36. (I)
 22. Ciril Kosmač: V znamenju rojstva in prerojenja. Istra IV, 1932, 51/52, pp. 2. (I)
 23. Ciril Kosmač: Božično pismo iz celice 589. Istra IV, 1932, 51/52, pp. 4. (I)
 24. Ciril Kosmač: Gornje mesto. Par besedi ob novi knjigi B. Magajne, Istra IV, 1933, 19, pp. 2. (I)
 25. Ciril Kosmač: Velika nedelja. Istra V, 1933, 14, pp. 22. (I)
 26. Ciril Kosmač: Hodil po zemlji sem naši ... Istra V, 1933, 14, pp. 32. (I)
 27. Ciril Kosmač: Kraška simfonija. Pravljica za božične dni, Istra V, 1933, 50, pp. 9. (I)
 28. Ciril Kosmač: Cerkovnik Martin. Ljubljanski zvon 1933, pp. 201-211. (I)
 29. Ciril Kosmač: Na sveti večer. Istra VI, 1934, 49/51, pp. 18. (I)
 30. Ciril Kosmač: Reka. Istra VI, 1934, 21, pp. 12-13. (I)
 31. Ciril Kosmač: Hiša št. 14. Sodobnost 1934, pp. 465-496. (I)
 32. Ciril Kosmač: Ogorek. Jadranski kalendar 1935, pp. 54-60. (I)
 33. Ciril Kosmač: Obisk. Jadranski kalendar 1935, pp. 109-113. (I)
 34. Ciril Kosmač: Zločin Bernarda Tula. Sodobnost 1935, pp. 104-111. (I)
 35. Ciril Kosmač: Prazna ptičnica. Roman, 1935, Ljubljana, Cankarjeva založba 1988, 139 pp. (I)
 36. Ciril Kosmač: Človek na zemlji. Novela, 1935, v: Sreča in kruh, Ljubljana, Državna založba Slovenije 1946, pp. 153-208. (I)
 37. Ciril Kosmač: Sreča. Novela, 1936, v: Sreča in kruh, Ljubljana, Državna založba Slovenije 1946, pp. 5-23. (I)
 38. Ciril Kosmač: Gosenica. Novela, 1936, v: Sreča in kruh, Ljubljana, Državna založba Slovenije 1946, pp. 25-42. (I)
 39. Ciril Kosmač: Kruh. Novela, 1936, v: Sreča in kruh, Ljubljana, Državna založba Slovenije 1946, pp. 43-52. (I)
 40. Ciril Kosmač: Življenje in delo Venca Poviškaja. Novela, 1937, v: Sreča in kruh, Ljubljana, Državna založba Slovenije 1946, pp. 81-151. (I)
 41. Ciril Kosmač: 15. marec 1937. Istra IX, 1937, 18, pp. 3. (I)
 42. Ciril Kosmač: Tistega lepega dne. Novela, 1938, v: Sreča in kruh, Ljubljana, Državna založba Slovenije 1946, pp. 53-80. (I)
 43. Ciril Kosmač: Zlato. Sodobnost 1941, pp. 49-54. (I)
 44. Ciril Kosmač: Dragičeva smrt. Novi svet 1946, pp. 785-791. (I)
 45. Ciril Kosmač: Poletje. Razgledi 1947, pp. 246-249. (I)
 46. Ciril Kosmač: Očka Orel. Novela, 1947, v: Iz moje doline, Ljubljana, Mladinska knjiga 1958, pp. 207-247. (I)
 47. Ciril Kosmač: Težka nedelja. Novi svet 1948, pp. 253-268. (I)
 48. Ciril Kosmač: Na svoji zemlji. Scenarij, Ljubljana, Slovenski knjižni zavod 1949, 132 pp. (I)
 49. Ciril Kosmač: Beli konj. Odlomek, Naši razgledi 1956, 6, pp. 144. (I)
 50. Ciril Kosmač: V žagi. Novi svet 1950, pp. 396-406. (I)
 51. Ciril Kosmač: Hudo je, človek moj. Novi svet 1950, pp. 482-499. (I)
 52. Ciril Kosmač: Smrt nedolžnega velikana. Novela, 1952, v: Iz moje doline, Ljubljana, Mladinska knjiga 1958, pp. 148-206. (I)
 53. Ciril Kosmač: Pot v Tolmin. Novela, 1953, v: Iz moje doline, Ljubljana, Mladinska knjiga 1958, pp. 40-79. (I)
 54. Ciril Kosmač: Pomladni dan. Roman, Ljubljana, Prešernova družba 1953, 175 pp. (PD)
 55. Ciril Kosmač: Mož, ki ni poznal obupa. Tovariš IX, 1953, 16, pp. 421. (I)
 56. Ciril Kosmač: Žuželjč in njegova krava. Tovariš IX, 1953, 34, pp. 944-945. (I)
 57. Ciril Kosmač: Prvi prizor. Odlomek iz romana, Tovariš IX, 1953, 42, pp. 1204-1205. (I)
 58. Ciril Kosmač: Pomlad s čapljo. Literarna priloga Ljudska pravica - Borba, 27.6.1953. (I)
 59. Ciril Kosmač: Sredi vasi. Odlomek iz romana, Ljudska pravica 1956, 5 (8.1.), 16 (21.1.). (I)
 60. Ciril Kosmač: Kovač in hudič. Koledar Prešernove družbe za leto 1959, pp. 31-39. (I)
 61. Ciril Kosmač: Medvejke. Delo 1959, 1, pp. 21. (I)
 62. Ciril Kosmač: Ozimina. Delo 1959, 64, pp. 6-7. (I)
 63. Ciril Kosmač: Utrinki iz ječe. Slovenski Jadran 1959, 50, pp. 7. (I)
 64. Ciril Kosmač: Klopotec. Slovenski izseljenski koledar 1960, pp. 76-80. (I)
 65. Ciril Kosmač: Tantadruj. Novela, Ljubljana, Cankarjeva založba 1964, 74 pp. (IV). (A)
 66. Ciril Kosmač: Balada o trobenti in oblaku. Novela, Ljubljana, Cankarjeva založba 1964, 144 pp. (IV). (A)
 67. Ciril Kosmač: V gaju. Novela, v: V gaju življenja, Ljubljana, Mladinska knjiga 1972, pp. 5-11. (I)
 68. Ciril Kosmač: Ringaraja. Novela, v: V gaju življenja, Ljubljana, Mladinska knjiga 1972, pp. 162-173. (I)
 69. Ciril Kosmač: Kamen in njiva. V: Kamen in njiva, Pravljica o maku, Trst, Založništvo tržaškega tiska 1984, pp. 6-43. (I)
 70. Ciril Kosmač: Pravljica o maku. V: Kamen in njiva, Pravljica o maku, Trst, Založništvo tržaškega tiska 1984, pp. 44-67. (I)
 71. Alojz Kraigher: Peter Drozeg. Slovenski narod, 1916. (H)
 72. Tomo Križnar: O iskanju ljubezni. Samozaložba, Ljubljana 1989. (IA)
 73. Tomo Križnar: Samotne sledi. Samozaložba, Ljubljana 1993. (IA)
 74. Fran Levstik: Martin Krpan z Vrha. Slovenski glasnik, 1858. (H)
 75. Fran Levstik: Popotovanje iz Litije do Čateža. Slovenski glasnik, 1858. (H)
 76. Fran Levstik: Sveti doktor Bežanec v Tožbanji vasi. Dunajski zvon, 1870. (H)
 77. Milan Lipovec: Čubejska prigoda. Zaliv, 1972. (H)
 78. Florjan Lipuš: Zmote dijaka Tjaža. Obzorja, Maribor 1972. (O)
 79. Florjan Lipuš: Srčne pege. Wieser, Celovec 1991. (O)
 80. Miroslav Malovrh: Opatov praporščak. Slovenski narod, 1903. (H)
 81. Fran Maselj-Podlimbarski: Gorski potoki. Anton Knezova knjižnica, Slovenska matica, Ljubljana 1895. (H)
 82. Ivan Pregelj: Mlada Breda. Družba Sv. Mohorja, Slovenske večernice 67, Celovec 1913. (H)
 83. Ivan Pregelj: Thabiti Kumi. Sodobnost, Ljubljana 1933. (H)
 84. Prežihov Voranc: Boj na požiralniku. Sodobnost, Ljubljana 1935. (H)
 85. Prežihov Voranc: Samorastniki. Sodobnost, Ljubljana 1937. (IA)
 86. Marijan Pusavec: Zbiralec nasmehov. Samozaložba, Ljubljana 1991. (H)
 87. Ivan Sivec: Kruh ponoči spi. Mohorjeva družba, Celje 1994. (H)
 88. Ivan Sivec: Triglavski kralj. Družina, Ljubljana 1994. (H)
 89. Jakob Sket: Miklova Zala. Družba sv. Mohorja, Slovenske večernice 38, Ljubljana 1884. (H)
 90. Josip Stritar: Rosana. Dunajski zvon, 1877. (H)
 91. Rudi Šeligo: Triptih Agate Schwarzkobler. Obzorja, Maribor 1968. (H)
 92. Gustav Šilih: Beli dvor. Tiskovna založba, Maribor 1938. (H)
 93. Damijan Šinigoj: Neizstreljeni naboj. Slon, zbirka Odmevi časa, Ljubljana 1994. (H)
 94. Ivan Tavčar: Janez Sonce. Slovenski narod, 1885. (H)
 95. Ivan Tavčar: Otok in struga. v: Povesti, zv. 2, samozaložba, Ljubljana 1897. (H)
 96. Ivan Tavčar: Cvetje v jeseni. Ljubljanski zvon, 1917. (H)
 97. Janez Trdina: Bajke in povesti o Gorjancih. Ljubljanski zvon, 1882-1888. (H)
 98. Ivan Zorec: Izgnani menihi. Družba sv. Mohorja, Slovenske večernice 90, Celje 1937. (H)

Prevodi

 1. Christian Andersen: Andersenove pravljice. Prev. in ur. Janko Moder. Mihelač, Ljubljana 1992. (M)
 2. Lewis Carroll: Alica v ogledalu. Prev. Gitica Jakopin. MK, Ljubljana 1978. (J)
 3. Lewis Carroll: Aličine prigode v čudežni deželi. Prev. Gitica Jakopin. MK, Ljubljana 1983. (J)
 4. Robert Cringely: Naključni imperiji: kratka zgodovina Silicijeve doline. Prev. Primož Jakopin. Pasadena, Ljubljana 1995. (P)
 5. Alexandre Dumas: Trije mušketirji. Prev. Tomo Virk po prir. Isabelle Jeannot. Devin, Trst 1995. (M)
 6. Gustave Flaubert: Bouvard in Pécuchet. Prev. Stane Ivanc. Mihelač, Ljubljana 1995. (M)
 7. Peter Handke: Ponovitev. Prev. Silvija Borovnik. Wieser, Celovec 1988. (O)
 8. Jordan Horowitz: Kako vzgojiti očeta. Prev. Mira Hladnik. http://www.ijs.si/lit/kakovzgo.html-l2, Ljubljana 1994. (H)
 9. George Mikes: Priročnik za snobe. Prev. Mitja Meršol, Mihelač, Ljubljana 1994. (M)
 10. Libuše Moníková: Fasada. Prev. Štefan Vevar. Društvo slovenskih pisateljev - Mihelač, Ljubljana 1994 (M)
 11. George Orwell: 1984. Prev. Alenka Puhar. Knjižnica Kondor, MK, Ljubljana 1983. (E)
 12. Platon: Država. Prev. Jože Košar. DZS, Ljubljana 1976. (I)
 13. Sveto pismo Nove zaveze. Nadškofijski ordinariat, Ljubljana in Britanska in inozemska biblična družba v Beogradu, Ljubljana 1984. (IA)
 14. Jules Verne: V osemdesetih dneh okoli sveta. Ur. Pino Foresti, prev. France Stopar and Mojca Medvedšek. Mihelač, Ljubljana 1996. (M)Stran je bila nameščena 3. maja 2000 in nazadnje spremenjena 10. marca 2008.

Naslov: http://bos.zrc-sazu.si/about_si_l2.html       Pripombe        

BESEDA je nameščena na Inštitutu za Slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.