nova beseda iz Slovenije

Besedno iskanje

be=*etnik (304)


1.  baletnik 126
2.  biopodjetnik 2
3.  bogokletnik 8
4.  bosopetnik 1
5.  cvetnik 29
6.  čeretnik 2
7.  četnik 33
8.  četrtletnik 10
9.  čretnik 167
10.  desetletnik 41
11.  desetnik 39
12.  devetdesetletnik 42
13.  devetindvajsetletnik 28
14.  devetinosemdesetletnik 2
15.  devetinpetdesetletnik 4
16.  devetinsedemdesetletnik 2
17.  devetinšestdesetletnik 4
18.  devetinštiridesetletnik 11
19.  devetintridesetletnik 12
20.  devetletnik 16
21.  devetnajstletnik 90
22.  devetnik 1
23.  dfgletnik 1
24.  disketnik 148
25.  dopetnik 1
26.  dretnik 23
27.  dvaindvajsetletnik 40
28.  dvainosemdesetletnik 1
29.  dvainpetdesetletnik 3
30.  dvainsedemdesetletnik 2
31.  dvainšestdesetletnik 1
32.  dvainštiridesetletnik 15
33.  dvaintridesetletnik 15
34.  dvaivdvajsetletnik 1
35.  dvajsetletnik 165
36.  dvanajstletnik 49
37.  dveletnik 8
38.  dvestoletnik 2
39.  dvoletnik 3
40.  ekopodjetnik 1
41.  enaindevetdesetletnik 1
42.  enaindvajsetletnik 37
43.  enainosemdesetletnik 2
44.  enainpetdesetletnik 4
45.  enainsedemdesetletnik 4
46.  enainšestdesetletnik 6
47.  enainštiridesetletnik 9
48.  enaintridesetletnik 19
49.  enaitridesetletnik 1
50.  enajstletnik 24
51.  enoletnik 5
52.  etnik 8
53.  etnopodjetnik 1
54.  e-podjetnik 4
55.  galerist-umetnik 1
56.  imetnik 1236
57.  izletnik 151
58.  jetnik 307
59.  kabinetnik 1
60.  kacetnik 1
61.  kasetnik 15
62.  kiberumetnik 1
63.  kinoumetnik 1
64.  klevetnik 4
65.  koletnik 225
66.  kretnik 1
67.  kustos-umetnik 1
68.  letnik 6540
69.  magnetnik 1
70.  mašnik-svetnik 1
71.  minipodjetnik 1
72.  mladoletnik 797
73.  multiumetnik 3
74.  naddesetnik 3
75.  najetnik 1
76.  nasvetnik 2
77.  nedoletnik 2
78.  nesvetnik 1
79.  neumetnik 3
80.  nogometnik 1
81.  oblast-umetnik 1
82.  odmetnik 2
83.  odvetnik 8564
84.  ognjemetnik 1
85.  opetnik 10
86.  osemdesetletnik 102
87.  osemidvajsetletnik 1
88.  osemindvajsetletnik 28
89.  oseminpetdesetletnik 5
90.  oseminsedemdesetletnik 2
91.  oseminšestdesetletnik 4
92.  oseminštiridesetletnik 15
93.  osemintridesetletnik 15
94.  osemletnik 26
95.  osemnajstletnik 117
96.  pacient-umetnik 3
97.  pametnik 3
98.  paraumetnik 1
99.  petdesetletnik 54
100.  petdesetnik 1
 
(Št.  besedna oblika    pogostost)

1 101 201 301 ▶ ▷  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA