nova beseda iz Slovenije

Iskanje po pogostih besednih parih, urejenih padajoče po frekvenci

močno *jen (44;430)


1.  močno vinjen 44
2.  močno utrujen 40
3.  močno razširjen 33
4.  močno omejen 30
5.  močno okrnjen 24
6.  močno oslabljen 20
7.  močno obremenjen 16
8.  močno poudarjen 15
9.  močno razburjen 15
10.  močno spremenjen 15
11.  močno zaskrbljen 14
12.  močno precenjen 9
13.  močno podcenjen 8
14.  močno zakoreninjen 8
15.  močno nagnjen 7
16.  močno okajen 7
17.  močno priljubljen 7
18.  močno usmerjen 7
19.  močno zaljubljen 7
20.  močno izpostavljen 6
21.  močno naklonjen 6
22.  močno nezadovoljen 6
23.  močno oddaljen 6
24.  močno užaljen 6
25.  močno okrepljen 5
26.  močno osvetljen 5
27.  močno pogojen 5
28.  močno izpopolnjen 4
29.  močno podhranjen 4
30.  močno ranjen 4
31.  močno ukoreninjen 4
32.  močno vznemirjen 4
33.  močno začinjen 4
34.  močno zanemarjen 4
35.  močno žejen 4
36.  močno opredeljen 3
37.  močno poenostavljen 3
38.  močno prehlajen 3
39.  močno razdrobljen 3
40.  močno stisnjen 3
41.  močno utrjen 3
42.  močno zapostavljen 3
43.  močno zategnjen 3
44.  močno zdrobljen 3
 
(Št.  besedni par    pogostost)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA