beseda

Besedilni korpus na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

 KORPUS    OPIS    1000    BESEDE    OD ZADAJ    JAZ    POVEZAVE  

Iskanje po slovarju besednih oblik

   Izpisanih pojavitev(do 1000)

Primeri:neverjetno- vse pojavitve besede "neverjetno"
 besed*- vse oblike, ki se začnejo na "besed"
 *del*- besede, ki vsebujejo niz "del"
 fr>12000- besede s pogostostjo več kot 12000
 vc=vcccv- samogl., 3 soglasniki in samogl. ("alpski")
 vc=vcvcvcvc & fr>20- besede tipa vcvcvcvc s pogostostjo nad 20
 lg=5 & wo:ast - 5 črk dolge besede, ki vsebujejo niz "ast"Pripombe in vprašanja prosim pošljite na ta naslov. Stran je bila nameščena 2. maja 2000 in nazadnje spremenjena 4. julija.

Naslov: http://bos.zrc-sazu.si/words_si_l2.html          Copyright        

BESEDA je nameščena na Inštitutu za Slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.