beseda

Besedilni korpus na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

 KORPUS    OPIS    1000    BESEDE    OD ZADAJ    JAZ    POVEZAVE  

Iskanje po odzadnjem slovarju besednih oblik

   Izpisanih pojavitev(do 1000)

Primeri:smeh- besedna oblika "smeh" in njena pogostost
 *lnica- besedne oblike, ki se končajo na "lnica"
 *cest*- oblike, ki vsebujejo "cest"
 fr>999 & fr<2001- oblike s pogostostjo med 1000 in 2000
 vc=*ccc & wo=*k- besede, ki se končajo na 3 soglasnike, od katerih je zadnji k ( npr. "Habarovsk")
 lg>23- 24 črk ali več dolge besedne oblikePripombe in vprašanja prosim pošljite na ta naslov. Stran je bila nameščena 2. maja 2000 in nazadnje spremenjena 10. marca 2008.

Naslov: http://bos.zrc-sazu.si/reversed_si_l2.html          Copyright        

BESEDA je nameščena na Inštitutu za Slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.