Slovenski pravopis 2001

MS (1.105)


 1. ms -- [məsə̀] m, simb. (ə̏) milisekunda
 2. MS -- [məsə̀] m, simb. (ə̏) Murska Sobota
 3. ms. okrajš. manuskript |rokopis|
 4. msgr. okrajš. monsinjor
 5. ádams-stókesov in Ádams-Stókesov -a -o [ksov-] (ȃ-ọ̑) zdrav. ~ sindrom
 6. Á-diplómski -a -o (ȃ-ọ̑) ~ izpit
 7. ahímsa -e ž, pojm. (ı̑) |moralno načelo v hinduizmu|
 8. akadémski -a -o (ẹ́; ẹ̑) ~ slikar; poud. Razprava ni ~a |strokovna, znanstvena|; slabš. pusto ~o razpravljanje |teoretično, neživljenjsko| akadémskost -i ž, pojm. (ẹ́; ẹ̑)
 9. akadémsko nač. prisl. (ẹ́/ẹ̑) ~ izobražen človek
 10. aksiómski -a -o [ijo] (ọ̑) ~ sistem v matematiki
 11. álbumski -a -o (ȃ) ~ list
 12. algorítemski -a -o [tə] (í) jezikosl. ~ korak
 13. Ámsterdam -a m, zem. i. (ȃ) |glavno mesto Nizozemske|: v ~u ámsterdamski -a -o (ȃ) Ámsterdamčan -a m, preb. i. (ȃ) Ámsterdamčanka -e ž, preb. i. (ȃ)
 14. antirežímski -a -o (ı̑) protirežimski antirežímskost -i ž, pojm. (ı̑) protirežimskost
 15. arborétumski -a -o (ẹ̑) ~o drevje
 16. Ármstrong -a m, oseb. i. (á) |ameriški glasbenik; ameriški vesoljec|
 17. astronómski -a -o (ọ̑) ~o opazovanje zvezdoslovno; poud. ~e cene |zelo visoke| astronómskost -i ž, pojm. (ọ̑)
 18. astronómsko mer. prisl. (ọ̑) poud. ~ visoke cene |zelo|
 19. atómski -a -o (ọ̑) ~a energija; ~o jedro atómskost -i ž, pojm. (ọ̑)
 20. atómsko- prvi del prir. zlož. (ọ̑) atómsko-biolóško-kémičen
 21. atómsko-biolóško-kémičen -čna -o (ọ̑-ọ̑-ẹ́) atómsko-biolóško-kémični -a -o (ọ̑-ọ̑-ẹ́) ~o orožje
 22. Áttems -a [ate] m, oseb. i. (ȃ) |član plemiške rodbine| Áttemsi -ov m mn., oseb. i. (ȃ) |plemiška rodbina| áttemški -a -o (ȃ)
 23. Bahámski otóki -ih -ov m mn., zem. i. (ȃ ọ́; ȃ ọ́ ȃ ọ̑) na ~ih ~ih bahamskootóški -a -o (ọ̑)
 24. bálzamski -a -o (ȃ) ~e lastnosti; poud. ~e vonjave |blage| bálzamskost -i ž, pojm. (ȃ)
 25. bántamski -a -o (ȃ) šport. ~a kategorija
 26. B-diplómski -a -o [bé] (ẹ̑-ọ̑) ~ izpit
 27. besedolómstvo -a s, pojm. (ọ̑) neobč. neizpolnitev (obljube)
 28. bírmski -a -o (ı̑) birmanski: ~ boter
 29. bízamski -a -o (ı̑) ~ plašč
 30. boémski -a -o; bolj ~ (ẹ̑) ~o življenje boémskost -i ž, pojm. (ẹ̑)
 31. boémsko nač. prisl. (ẹ̑) živeti ~
 32. boémstvo -a s, pojm. (ẹ̑) ~ slikarjev
 33. Bráhms -a [brams] m, oseb. i. (ȃ) |nemški skladatelj|
 34. brezatómski -a -o (ọ̑) ~o področje brezatómskost -i ž, pojm. (ọ̑)
 35. brezdómski -a -o (ọ̑) ~a sirota brezdómskost -i ž, pojm. (ọ̑)
 36. brezdómstvo -a s, pojm. (ọ̑) ~ ga žalosti
 37. Buckinghamska paláča -e -e [bákingem] ž, zem. i. (ȃ á) |rezidenca angleških kraljev|
 38. céntrumski -a -o (ẹ̑) polit. sredinski: ~ poslanec
 39. Chiemsee -ja [kímzé -êja] m s -em zem. i. (ı̑ẹ̑ ı̑ȇ) |nemško jezero|: na ~u
 40. Chómsky -ega [čomski] m, oseb. i. (ọ̑) |ameriški jezikoslovec|: jezikoslovna teorija ~ega
 41. cirkumskrípten -tna -o (ı̑) |omejen, določenega obsega| cirkumskríptni -a -o (ı̑) zdrav. ~o vnetje
 42. cirkumstánt -a m (ȃ; ȃ á) jezikosl. okoliščina
 43. citoplázemski -a -o [zə] (ȃ) biol. ~o dedovanje
 44. čistopásemski -a -o [sə] (ȃ) neobč. čistokrven: ~a žival
 45. črémsa -e ž (ẹ̑) |grm|
 46. mski -a -o (á) ~i čevlji; poud. ~o vedenje |omikano| mskost -i ž, pojm. (á)
 47. Dármstádt -a [darəmštat] m, zem. i. (ȃȃ) |nemško mesto|: v ~u dármstátski -a -o (ȃȃ) Dármstádtčan -a m, preb. i. (ȃȃ) Dármstádtčanka -e ž, preb. i. (ȃȃ)
 48. dátumski -a -o (á; ȃ) ~i navedki; ~a meja
 49. dekagrámski -a -o (ȃ) ~ odmerek
 50. diadémski -a -o [ija] (ẹ̑) ~ okras

1 51 101 151 201 251 301 351 401 451    Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA