Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in
Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Slovenski pravopis 2001


  Prvi zadetek
ge=življenjski- geslo življenjski
pravoreč- v geslu ali opisu se nahaja niz pravoreč
ge=globoko*- gesla, ki se začnejo na globoko-
ge=*ovalka- gesla, ki se končajo na -ovalka
zn=mer. prisl.- vsa gesla z oznako merni prislov
gn:á in gn:à- gesla, ki vsebujejo á in à

Če katerega izmed črk in znakov:
Å, ä, á, à, â, å, Á, , , ã, ą, ç, Č, č, ć, đ, É, ë, é, è, ê, Ê, ě, , , ę, ẹ′, ẹ̑, ə, ə̀, ə̏, ъ, ы, ь, , , í, ì, î, Í, ı̏, ı̑, ľ, ł, m′, , , , ñ, ń, Ö, ö, ó, ò, ô, Ó, Ô, ő, , , õ, ọ′, ọ̑, Ŕ, ŕ, ř, , Š, š, ś, , ş, š′, š̀, , , š̏, š̑, ţ, ü, ú, ù, Ú, , , ů, , ý, Ž, ž, ź, , Ż, ż, , , ѣ, α, β, γ, δ, ε, ζ, μ, ϐ, ι, λ, π, ρ, ς, σ, ϕ, ω, , , ×, §, «, », , , , , , , ¼, , , , in
ne najdete na tipkovnici, jih lahko s kopiraj, prilepi dobite tu.

Iskalni izraz ima v splošnem obliko
operand   logični operator   operand   logični operator ..., kjer sta logična operatorja
           in, ta je lahko pisan tudi s simbolom & in
           ali, ki je lahko pisan tudi z vejico.
Najprej se izvrši in, potem ali, kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.

Operand ima obliko:   oznaka polja   relacijski operator   opis.

Relacijski operatorji so:
:     vsebuje          !=   ni enako         %<  dolžina polja manjša kot
!:   ne vsebuje         <  manj kot         %=   dolžina polja enaka
  je enako          >  več kot          %>  dolžina polja več kot
Zapisi v zbirki imajo podatkovna polja z naslednjima oznakama:
ge  geslo     op  opis gesla
Iskalni izraz je lahko dolg do 74 znakov, število hkrati prikazanih zadetkov pa je 100. 
Naslovnica

Slovenski pravopis 2001

Spletna izdaja
Ljubljana 2010

Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 
Avtorji in sodelavci

Avtorji

Slovenski pravopis je delo uredniškega odbora za pravopisna pravila in uredniškega odbora za pravopisni slovar Pravopisne komisije pri SAZU ter redaktorjev in strokovno-tehničnih sodelavcev 
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

 

I PRAVILA

Šesta, ponovno pregledana izdaja

Uredniški odbor: Jože Toporišič, Franc Jakopin, Janko Moder, Janez Dular, † Stane Suhadolnik, Janez Menart, Breda Pogorelec, Kajetan Gantar, Martin Ahlin

Pregledana izdaja: Jože Toporišič, Franc Jakopin, Janko Moder, Janez Dular, † Stane Suhadolnik

Ponovno pregledana izdaja: Jože Toporišič

Stvarno kazalo: Janko Moder (Jože Toporišič, Janez Dular); Helena Majcenovič za slovaropisni del

Prenos pravopisnih pravil v elektronsko obliko: Helena Majcenovič s sodelovanjem Primoža Jakopina

 

II SLOVAR

Uredniški odbor: Jože Toporišič, Janez Dular, Milena Hajnšek - Holz, Franc Jakopin, Janko Moder

Redaktorji: Martin Ahlin, Ljudmila Bokal, Alenka Gložančev, Janez Keber, Branka Lazar, Zvonka Praznik, Jerica Snoj

Iztočničarji: Nastja Vojnovič, † Stane Suhadolnik, Peter Weiss, Janko Moder

Onaglaševalec: Vladimir Nartnik

Strokovni sodelavci: Nanika Holz, Helena Majcenovič, Polona Kostanjevec, Peter Weiss

Tehnični sodelavci: Nevenka Jerman, Marija Jež, Alenka Lap, Lučka Uršič, Peter Weiss

Končna priprava slovarskega besedila: Nanika Holz

Korekture: Milena Hajnšek - Holz, Polona Kostanjevec, Martin Ahlin, Ljudmila Bokal, Alenka Gložančev, Janez Keber, Branka Lazar, Zvonka Praznik, Jerica Snoj, Nastja Vojnovič

Slovarsko besedilo pripravljeno z urejevalnikom EVA Primoža Jakopina

Oblikovanje: Milojka Žalik Huzjan

Računalniški prelom: Milojka Žalik Huzjan in Brane Vidmar

========================

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU
p. p. 306
1001 Ljubljana
E-naslov: isj@zrc-sazu.si

 
 
Povezave
Pripombe in predlogiSpletna postavitev P.J. 25. marca 2010. Zadnja sprememba - 1. april 2010.

Naslov strani: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html