Slovensko   beseda

TEXT CORPUS
at the Fran Ramovš Institute of Slovenian Language, ZRC-SAZU

 MAIN    ABOUT    1000    WORDS    REVERSED    JOIN    LINKS   NEW Examples:se je zdelo- all occurrences of the phrase "se je zdelo".
 *svet*- words containing "svet".

Search expression may be up to 100 characters long and up to 1000 hits will be shown.

Left side width      right side width      Number of hits to be shown

Search range (a box after the name will select all author's works):

Entire corpus      or any selection from
     Original works
Ivan Cankar Hiša Marije Pomočnice    Mimo življenja
Potepuh Marko in kralj Matjaž
Hlapec Jernej in njegova pravica
Janez Cigler Sreča v nesreči
Dragotin Cvetko V prostoru in času
Fran Saleški Finžgar Sama    Strici
Nataša Gale Fran Gestrin
Miran Hladnik Kmečka povest iz polpreteklega časa
Gitica Jakopin Žarometi    Devet fantov in eno dekle
Slovo od deklištva
Josip Jurčič Nemški valpet    Sosedov sin
Janko Kersnik Ponkrčev oča    Mačkova očeta
Jara gospoda
Ferdo Kočevar Mlinarjev Janez
Ciril Kosmač Božična noč v ječi
Študenta Petra povest o materi
Potepuh Najdu
V znamenju rojstva in prerojenja
Božično pismo iz celice 589
Gornje mesto    Velika nedelja
Hodil po zemlji sem naši...
Kraška simfonija    Cerkovnik Martin
Na sveti večer    Reka
Hiša št.14    Ogorek    Obisk
Zločin Bernarda Tula
Prazna ptičnica    Človek na zemlji
Sreča    Gosenica    Kruh
Življenje in delo Venca Poviškaja
15. marec 1937
Tistega lepega dne
Zlato    Dragičeva smrt    Poletje
Očka Orel    Težka nedelja
Na svoji zemlji (scenarij)
Beli konj    V žagi
Hudo je, človek moj!
Smrt nedolžnega velikana    Pot v Tolmin
Pomladni dan
Mož, ki ni priznal obupa
Žuželjč in njegova krava
Prvi prizor    Pomlad s čapljo
Sredi vasi    Kovač in hudič
Medvejke    Ozimina
Utrinki iz ječe    Klopotec
Tantadruj
Balada o trobenti in oblaku
V gaju    Ringaraja
Kamen in njiva    Pravljica o maku
Alojz Kraigher Peter Drozeg
Tomo Križnar O iskanju ljubezni    Samotne poti
Fran Levstik Martin Krpan z Vrha
Popotovanje od Litije do Čateža
Sveti doktor Bežanec v Tožbanji vasi
Milan Lipovec Čubejska prigoda
Florjan Lipuš Zmote dijaka Tjaža    Srčne pege
Miroslav Malovrh Opatov praporščak
Fran Maselj-Podlimbarski Gorski potoki
Ivan Pregelj Mlada Breda    "Thabiti Kumi"
Prežihov Voranc Boj na požiralniku    Samorastniki
Marijan Pušavec Zbiralec nasmehov
Ivan Sivec Kruh ponoči spi    Triglavski kralj
Jakob Sket Miklova Zala
Josip Stritar Rosana
Rudi Šeligo Triptih Agate Schwarzkobler
Gustav Šilih Beli dvor
Damijan Šinigoj Neizstreljeni naboj
Ivan Tavčar Janez Sonce    Otok in Struga
Cvetje v jeseni
Janez Trdina Bajke in povesti o Gorjancih
Ivan Zorec Izgnani menihi
Jožef Žemlja Sedim sinov
     Translations
Christian Andersen Andersenove pravljice
Lewis Carroll Alica v ogledalu
Aličine prigode v Čudežni deželi
Robert X. Cringely Naključni imperiji
Alexandre Dumas Trije mušketirji
Gustave Flaubert Bouvard in Pécuchet
Peter Handke Ponovitev
Jordan Horowitz Kako vzgojiti očeta
George Mikes Priročnik za snobe
Libuše Moníková Fasada
George Orwell 1984
Platon Država
Sveto pismo Nova zaveza
Jules Verne V osemdesetih dneh okoli sveta


Page posted on May 2, 2000; date of last change: March 10, 2008.

URL: http://bos.zrc-sazu.si/beseda.html       Comments      Copyright     

Hosted by Fran Ramovš Institute of Slovenian Language, Scientific Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts.