beseda

TEXT CORPUS
at the Fran Ramovš Institute of Slovenian Language, ZRC-SAZU

 MAIN    ABOUT    TOP 1000    WORDS    REVERSED    JOIN    LINKS  

The most frequent 1000 wordforms

1-100

1. je172035    to14197    mi8039    le4895    jim3267
2. in109834    tudi14116    kar7734    tem4783    zato3261
3. se80911    ko13987    jih7721    ji4754    pod3252
4. v61078    bil13422    sta7325    a4643    res3241
5. da48501    si12714    o6947    ta4641    spet3227
6. na39800    mu12657    ti6412    med4583    bolj3217
7. so36116    ali12249    samo6388    prav4526    oči3118
8. ne30719    od11062    kako6309    toda4134    brez3100
9. pa28034    bilo11033    do6271    te4097    proti3034
10. ki25806    že10908    k6196    rekel4073    sam2988
11. bi24276    iz10536    ker5915    nič4072    niso2883
12. z22700    bo10208    potem5893    saj3921    bom2840
13. za21945    kaj10111    me5874    smo3766    svojo2811
14. ni21090    kakor9824    zdaj5672    vendar3751    vsi2803
15. sem19276    kot9707    več5618    ter3710    dobro2723
16. ga18173    če9314    lahko5596    svoje3683    nisem2606
17. po16915    vse9103    pred5574    jaz3634    kjer2590
18. še16478    bila8709    nekaj5525    bili3608    vedno2542
19. s16272    jo8499    naj5411    tega3515    nato2530
20. tako15166    pri8099    ob4991    tam3398    malo2466


101-200

101. njim2463    ima2006    tedaj1738    sebi1532    njega1398
102. ampak2452    celo2004    sploh1719    Bog1527    mora1353
103. zakaj2437    veliko1977    sicer1705    meni1512    kje1352
104. dan2404    gospod1968    svojega1703    vedel1498    nazaj1352
105. vas2380    oče1957    tisti1680    nam1497    njo1351
106. imel2373    nas1950    morda1669    kadar1491    lepo1348
107. bodo2335    videl1944    dolgo1659    vseh1489    gre1344
108. čez2300    prišel1932    bile1648    dejal1480    njegovo1341
109. kdo2290    človek1908    naprej1645    toliko1473    pot1341
110. ste2281    ves1908    mogel1641    časa1470    strani1335
111. zaradi2235    takoj1899    no1617    življenje1464    let1333
112. vam2215    seveda1846    on1615    danes1462    pravi1330
113. nad2204    vsak1796    biti1614    čas1444    takrat1330
114. glavo2177    rekla1786    moj1614    sva1438    mogoče1324
115. niti2140    drugi1779    vprašal1592    drugega1437    njih1320
116. roko2100    torej1774    skozi1581    počasi1429    besede1300
117. zelo2085    boš1773    prej1577    ljudi1415    misli1293
118. treba2059    nikoli1769    obraz1568    vem1414    sama1292
119. tu2042    ljudje1753    šel1552    svoj1405    čeprav1291
120. skoraj2021    roke1753    hotel1542    dva1400    rad1290


201-300

201. glas1283    njimi1190    daleč1090    povedal1006    okrog934
202. nihče1283    vsaj1189    komaj1086    najprej1003    hišo931
203. dni1279    tisto1175    more1084    videti988    mislil931
204. kajti1278    hitro1168    mene1080    gotovo985    bomo930
205. njegov1277    dokler1161    vso1079    svojim979    Jezus929
206. vrata1269    okoli1161    njegova1073    moja978    veš922
207. njem1262    sedaj1147    tri1072    dovolj966    včasih917
208. vi1262    začel1142    pride1069    dela963    preveč910
209. namreč1234    šele1140    svet1063    domov962    pol903
210. vsem1231    ravno1139    enkrat1053    eno957    dve896
211. doma1230    sebe1138    skupaj1053    tej957    stvari890
212. svoji1223    reče1136    prišla1052    pogledal956    temveč884
213. svojih1223    stopil1128    dal1049    zdelo946    boste882
214. moral1220    mati1125    ona1048    svetu945    otrok882
215. vsa1215    mož1110    imela1046    najbolj944    preden882
216. pač1213    njej1106    prvi1035    sredi942    druge881
217. noč1206    seboj1106    moje1032    tja941    njemu876
218. čisto1204    srce1103    mimo1028    poti940    imeli869
219. kmalu1203    kdaj1100    njegove1017    ju937    kateri867
220. teh1192    drugo1099    leta1015    govoril935    hiše865


301-400

301. šla862    vsega798    drugih752    njeno709    smrt673
302. kam858    zopet797    človeka751    vsako709    Lovrek671
303. ve858    odgovoril796    obrnil751    katerih707    ime670
304. tiho855    stari795    noge748    pogled707    odvrnil669
305. delo852    mirno794    svojem742    naglo705    besedo666
306. njegovi852    popolnoma791    nikdar735    eden702    katere665
307. očmi850    drugače789    videla731    nekoč702    opat661
308. slišal850    nenadoma787    globoko729    hiši700    glasom660
309. nje848    katerega781    stal724    otroci700    njen655
310. nekoliko845    kdor781    mizi723    vrnil700    očeta655
311. drug844    mestu781    sveta722    dne699    cesti650
312. gledal836    precej779    sedel721    misel697    sin649
313. mesto834    težko778    poleg720    življenja697    hoče648
314. medtem828    Alica768    zdi718    prišli696    njene648
315. mizo821    temu767    tiste716    dalje693    končno647
316. katero820    mogla766    žena715    tak687    naravnost647
317. tukaj809    Peter764    zmeraj714    vasi684    katerem642
318. sonce805    ničesar763    sami713    reči679    koncu641
319. zunaj805    tla762    jasno709    imam677    posebno637
320. zgodilo800    imajo758    manj709    oni675    stvar637


401-500

401. času636    oba612    del583    pravzaprav558    trenutku533
402. neki634    hip606    ure582    mar552    večkrat533
403. stran634    telo605    naše581    enega550    vedela533
404. koliko632    glasno603    ozrl580    strah549    nobene532
405. vzel630    način603    velika579    imaš548    ženska531
406. srcu629    roki601    videli578    očitno547    nanj530
407. jima627    vprašala599    Veronika575    tistih547    pogleda528
408. tistega625    Podol597    denar574    noči544    veselo528
409. blizu623    srca597    kolikor573    take543    postal527
410. nisi622    večer597    našel572    Boga538    mnogo522
411. Anica621    novo596    sobi571    en538    veliki521
412. konec621    začela595    sobo571    leto537    glave519
413. izmed620    glavi594    naš570    nima537    moji519
414. mislim619    hotela594    dobil569    zraven537    svojimi518
415. kljub617    Janez593    vselej565    čutil534    šlo518
416. ven617    ženske593    govori562    dober534    morala516
417. znova617    moram592    vanj562    nekdo534    smrti516
418. moč616    glej591    njegovih561    njegovega534    hudo515
419. gospoda615    ena586    vodo560    okno534    nobenega515
420. ja615    nista584    čudno558    menoj533    stara515


501-600

501. Pécuchet514    rekli500    nekega483    prvič470    nemara452
502. vode514    ostal498    fant482    lepa469    njegovem451
503. dol512    velike497    nekako482    rokah469    prijatelj451
504. dvignil512    storil493    zares482    denarja468    češ450
505. pokazal512    zemljo491    kakšen481    Fogg468    slabo450
506. teta512    druga490    misliš480    nego467    Martin449
507. hodil510    rok490    rokami479    razen465    peči448
508. bolje509    vstal489    ljubezen477    potegnil464    usta446
509. Bouvard508    pet488    nebo477    veste464    spoznal444
510. kri506    resnici487    živi477    mama463    taka444
511. mesta506    stopila487    predvsem476    morali462    tisoč444
512. morem506    zanj487    vidi475    naši461    nekateri443
513. stala506    radi486    pozneje474    menda460    njena443
514. rada505    takega485    zmerom474    uro458    zvečer442
515. visoko504    trenutek485    ljubezni473    dosti457    odprl441
516. odšel503    letih484    tebi472    gospa457    življenju441
517. drugim501    Orten484    vidiš472    naša457    zagledal440
518. hkrati501    prišlo484    govoriti470    pismo457    verjetno439
519. miru500    velik484    namesto470    gledala456    Marko438
520. moža500    kakšno483    opazil470    pomislil456    štiri436


601-700

601. Katra435    Pavel421    konca404    kralj394    Alena385
602. naposled435    sto421    daj403    beseda393    čakal385
603. strahu435    skrbi420    spomnil403    delal393    glava385
604. otroka434    pogledala419    šli403    kakšna393    povsod385
605. leti432    kamor418    nekje402    kmet393    božji384
606. sabo432    dekle417    tleh402    temi393    Matija384
607. beli430    h416    umrl402    nikar392    ponoči384
608. povem430    deset415    moči401    povedati392    mojega383
609. trije429    dveh412    roka399    Ray392    zemlje383
610. besed428    svojemu412    sina399    kasneje391    kos382
611. vina428    ustnice412    vsekakor399    obrazu390    Luka382
612. zjutraj428    obenem411    široko398    resnično390    vesel382
613. grem427    tistem411    zadnji398    vseeno390    bodi381
614. močno426    vpraša410    povsem397    gleda389    spodaj381
615. gospodar425    nekam408    prosim397    gor388    pogledom380
616. nismo425    ustavil407    tebe397    skoro388    pogosto380
617. pomeni424    primer406    vodi396    pozabil387    mladi379
618. vrat423    odprla405    oh395    rahlo387    nazadnje379
619. mislila421    govorila404    stoji395    pojdi386    solze379
620. okna421    jutri404    kamen394    takih386    duše378


701-800

701. prvo378    potemtakem369    nikjer361    bode349    resno342
702. vrgel378    brat368    postavil361    povej349    voljo342
703. Winston378    dala368    star361    tvoje349    dejala341
704. Jernej377    preko368    Maltzahn359    začeli349    isti341
705. luč376    njenih367    časih358    zrak349    mano341
706. morajo376    nikakor366    njima358    neko348    slišala341
707. hvala375    vrste366    prsi358    očeh348    povedala340
708. podobno375    izpod365    sme358    oglasil347    ljubi339
709. samega375    katerim365    Bogu356    poslušal347    nikogar339
710. silo375    nama365    hočeš355    živel347    rajši339
711. mir373    zadnje365    všeč355    mize346    sveti337
712. mogli373    jezik363    dragi354    njihovo346    ženo337
713. stopi373    župnik363    kraj354    tvoja346    dolini336
714. veter373    moški362    postelji354    cesto345    nocoj336
715. poslal372    nadaljeval362    tista353    kruha345    oknu336
716. vprašanje372    stare362    najbrž351    njeni345    pesem336
717. bosta371    tvoj362    očetu351    padel345    prepričan336
718. hipu371    voda362    ostala351    drži343    prsti336
719. Rovan370    vsaka362    prostor350    tole343    staro336
720. nove369    jutro361    sedela350    zame343    tik336


801-900

801. ura336    dušo327    srečo321    cerkev316    pomoč310
802. duha335    molče327    delu320    glede316    veselje310
803. imeti335    nami327    glasu320    pustil316    hoteli308
804. otroke335    proč327    imate320    ust316    niste308
805. grof334    hlapec326    dom319    dobra314    ostali308
806. rekoč334    mojo326    duša319    polno314    ozrla308
807. vrnila334    vidim326    Martina319    pravkar313    razumel308
808. zemlji334    učitelj325    naju319    prijel313    skušal308
809. ako333    moramo324    obstal319    prosil313    ležal307
810. gori333    nasmehnil324    takole319    hrbet312    stopnicah307
811. ceste332    vzkliknil324    kak318    Tine312    vaše307
812. duh332    želel324    obrnila318    vmes312    vedeli307
813. isto331    čelo323    spomin318    zase312    nekdaj306
814. Jezusa331    možje323    Timmy318    deklica311    novi306
815. dalo330    sobe323    uri318    kratko311    pravijo306
816. držal330    čim322    vrsti318    lep311    njihove304
817. govorili329    eni322    same317    navzdol311    skočil304
818. izza328    poznal322    vzela317    začne311    tod304
819. posteljo328    človeku321    žal317    žene311    Matic303
820. priti328    oko321    belo316    občutek310    nasproti303


901-1000

901. položil303    bele296    raje291    posebej283    kraljica276
902. telesa303    edini296    Tomaž291    dolino282    novega276
903. trdo303    iti296    vaša291    dvakrat282    treh276
904. vino303    moraš296    hiša290    hočem282    vsakega276
905. vsemi303    taki296    levo290    mojem281    vsakem276
906. črno302    vendarle296    ležala290    spravil281    luči275
907. prijazno302    kolena295    Marjanica290    trdno281    hodi274
908. starec302    nji295    obraza290    dobre280    hodila274
909. njenega301    dali294    Passepartout290    odgovorila280    naredil274
910. odgovori301    ljudem294    česar289    naenkrat279    čaka273
911. obleko300    obema294    lice289    naših279    desno273
912. spustil300    slišali294    teden289    navzgor279    drugemu273
913. dobrega299    živo294    nogo288    previdno279    morje273
914. koga299    imamo293    vratih287    prinesel279    Resnik273
915. mlada299    kajpak293    boj285    zemlja279    zadaj273
916. prijatelja299    njihovi293    potrebno285    dvajset278    zlasti273
917. stric298    prva293    brata284    mater277    Sova272
918. našega297    bova292    najmanj284    odločno277    IBM271
919. odšla297    nos292    vanjo284    prihaja277    imenu271
920. ostane297    vsej292    konja283    dvignila276    minut271For comments and inquiries please click here. The page has been posted on May 2, 2000; date of last change: March 10, 2008.

URL: http://bos.zrc-sazu.si/top1000.html        Copyright      

Hosted by Fran Ramovš Institute of Slovenian Language, Scientific Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts.