Slovenski pravopis 2001

Ivan (229)


 1. Ívan -a m, oseb. i. (ı̑) Ivána -e ž, oseb. i. (ȃ)
 2. Ivána Orleánska -e -e ž, oseb. i. (ȃ ȃ) |francoska narodna junakinja|
 3. Ívan Brez dežêle -a ~ ~ m, oseb. i. (ı̑ é) |angleški kralj|
 4. Ivánčič -a m z -em oseb. i., psp (ȃ) Ivánčička -e ž, oseb. i. (ȃ) ljud. Ivánčičev -a -o (ȃ)
 5. Ivánčna Goríca -e -e ž, zem. i. (ȃ í) v ~i ~i ivančnogoríški -a -o, neurad. ivánški -a -o (ı̑; ȃ) Ivančnogoríčan -a, neurad. Ivánčan -a m, preb. i. (ı̑; ȃ) Ivančnogoríčanka -e ž, preb. i. (ı̑)
 6. Ivánjkovci -ev, pokr. -vec m mn., zem. i. (ȃ) v ~ih ivánjkovski -a -o (ȃ) Ivánjkovčan -a m, preb. i. (ȃ) Ivánjkovčanka -e ž, preb. i. (ȃ)
 7. ivánjski -a -o (ȃ) pokr. kresen: ~a noč
 8. ivánjščica -e ž (ȃ) šopek ivanjščic; redk. kresnica
 9. Ivánka -e ž, oseb. i. (ȃ)
 10. bívanjski -a -o (í) ~e možnosti bívanjskost -i ž, pojm. (í)
 11. bívanjsko nač. prisl. (í)
 12. bonviván -a m, člov. (ȃ) izobr. uživač, lahkoživec bonvivánka -e ž, člov. (ȃ) izobr. uživačka, lahkoživka
 13. dívan 1 -a m (ı̑) ležati na ~u
 14. dívan 2 -a tudi diván -a m (ı̑; ȃ) zgod. |turški državni svet|
 15. dívanček -čka m (ı̑) manjš.; poud. |divan|
 16. gostívanje -a s (ı̑) pokr. vzh. gostija ob poroki; nardp. borovo ~ |šega|
 17. gostivánjščak -a m, člov. (ȃ) pokr. vzh. svat gostivánjščica -e ž, člov. (ȃ) pokr. vzh. svatinja gostivánjščičin -a -o (ȃ) pokr. vzh.
 18. lívanec -nca m z -em snov. (í) pokr. peči ~e ulivance
 19. nèbívanje -a s, pojm. (ȅí) pojem ~a
 20. nèprikrívan -a -o (ȅí) govoriti z ~o škodoželjnostjo nèprikrívanost -i ž, pojm. (ȅí)
 21. prikrívan -a -o (í) ~ dogodek prikrívanost -i ž, pojm. (í)
 22. privándrati -am dov. privándranje (ȃ) neknj. ljud. ~ domov priti, pripotovati
 23. Spódnji Ivánjci -ih -ev, neurad. -ih -jec m mn., zem. i. (ọ̑ ȃ) v ~ih ~ih spodnjeivánjski -a -o, neurad. ivánjski -a -o (ȃ; ȃ) Spodnjeivánjčan -a, neurad. Ivánjčan -a m, preb. i. (ȃ; ȃ) Spodnjeivánjčanka -e ž, preb. i. (ȃ)
 24. šívan -a -o (í) šívani -a -o (í) ~a obutev šívanost -i ž, pojm. (í)
 25. šívanje -a in šivánje -a s, pojm. (í; ȃ) ~ obleke; števn. sklanjati se nad ~; košarica za ~
 26. šivánka -e ž (ȃ) zabosti ~o
 27. šivánkar -ja m s -em člov. (ȃ) slabš. |krojač| šivánkarica -e ž, člov. (ȃ) slabš. |šivilja| šivánkarjev -a -o (ȃ) slabš. šivánkaričin -a -o (ȃ) slabš.
 28. šivánkarstvo -a s, pojm. (ȃ) slabš. |krojaštvo, šiviljstvo|
 29. šivánkast -a -o (ȃ) ~a oblika; poud. imeti ~e noge |zelo tanke|
 30. šivánkin -a -o (ȃ) ~o uho
 31. vlívanec -nca m z -em (í; ı̑) peči ~; mn., snov. juha z ~i; skutni ~i
 32. vplívanec -nca m z -em člov. (í) poud. |človek pod vplivom koga, česa| vplívanka -e ž, člov. (í) poud. vplívančev -a -o (í) poud.
 33. zalívanček -čka m, člov. (í) zdrav. |dojenček, hranjen po steklenički|
 34. zlívanka -e ž, snov. (í) kuhar. skutne ~e
 35. živána -e ž, skup. (ȃ) neobč. živalstvo
 36. Živána -e ž, oseb. i. (ȃ)
 37. abúzus -a m, pojm. (ȗ) izobr.: ~ položaja zloraba; ~ alkohola čezmerno uživanje
 38. akvizícija -e ž, pojm. (ı̑) neobč. ~ naročnikov pridobivanje, nabiranje
 39. alkoholízem -zma m, pojm. (í) |pretirano uživanje alkohola|
 40. alumínotêrmičen -čna -o (íé) alumínotêrmični -a -o (ı̑é) ~ postopek za pridobivanje kovin alumínotêrmičnost -i ž, pojm. (ı̑é)
 41. bít 3 -i ž, pojm. (ı̑) neobč.: razmišljati o ~i in nebiti o obstajanju, bivanju; dejanje, primerno njegovi ~i njegovemu značaju, njegovi naravi
 42. bívati -am nedov. -ajóč, -áje; -an -ana; bívanje (í) Verjame, da sreča v resnici ~a |obstaja, je|; pešaj. ~ doma, na deželi prebivati, živeti; neobč. bivati kaj ~ svet |živeti spojen v eno s svetom|
 43. bôrov -a -o tudi borôv -a -o tudi boròv -ôva -o (ó; ó; ȍ ó ó) ~ les; nardp. ~o gostivanje
 44. búrševski -a -o (ȗ) zgod. ~a izzivanja
 45. cankariána -án [ija] s mn. -am -- -ah -ami (ȃ) |dela Ivana Cankarja in literatura o njem|
 46. detékcija -e ž, pojm. (ẹ́) ~ potresov |ugotavljanje, odkrivanje|
 47. Devíca Orleánska -e -e ž, oseb. i. (í ȃ) |Ivana Orleanska|
 48. disimulácija -e ž, pojm. (á) ~ bolezni prikrivanje, tajenje
 49. dobíčkarstvo -a s, pojm. (ı̑) slabš. |pridobivanje dobička|
 50. dobičkolôvstvo -a s, pojm. (ó; ȏ) slabš. |pridobivanje dobička|

1 51 101 151 201    Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA