Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

tropinovec (5)  1.      tropínovec  -vca m (í) žganje iz grozdnih tropin: kuhati tropinovec; požirek domačega tropinovca
  2.      drožénka  -e ž (ẹ̄) žganje iz vinskih droži: tropinovec in droženka; steklenica droženke
  3.      tropínec  -nca m () nar. tropinovec: popil je kozarček tropinca
  4.      tropínovica  -e ž (í) nar. tropinovec: piti tropinovico
  5.      tropínovka  -e ž (í) nar. tropinovec: ponudil jim je kozarček tropinovke
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA