Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

sejalen (1)  1.      sejálen  -lna -o prid. () nanašajoč se na sejanje1: posejati seme v sejalne zabojčke / sejalne naprave / sejalni stroj
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA