Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

rotovž (2)  1.      rótovž  -a m (ọ̑) nekdaj mestna hiša, magistrat: trg pred rotovžem / mariborski rotovž
  2.      rótovški  -a -o (ọ̑) pridevnik od rotovž: rotovško dvorišče
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA