Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

oklopnjača (1)  1.      oklopnjáča  -e ž (á) knjiž., redko oklepna ladja: križarke in oklopnjače
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA