Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

nepotizem (1)  1.      nepotízem  -zma m () dajanje dobrih služb, družbenih položajev sorodnikom
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA