Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

najprvi (2)  1.      nàjpŕvi  tudi nájpŕvi -a -o prid. (-; -) ekspr. prvi: vstopil boš najprvi / snaga je najprva
  2.      nàj...  tudi náj... predpona v sestavljenkah (; ) za tvorbo presežnikov iz primernikov: najhitrejši konji; najlepše se ti zahvalim / zdaj je gozd najbolj zelen; postavil se je najbolj spredaj / izbrala je samo najlepše // ekspr., s pridevniškim ali prislovnim izrazom, ki nima primernika za izražanje najvišje stopnje: najprvi, najzadnji, najnazadnje; sam.: ekspr. hotela je imeti najdražje, najlepše obleke, vse samo naj, naj
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA