Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

etiologija (2)  1.      etiologíja  -e ž () veda o vzrokih pojavov: etiologija kriminala / etiologija alkoholizma; prispevek k etiologiji meningitisa, raka / etiologija običajev / etiologija raka še ni znana vzroki, vzročnost
  2.      aitiologíja  tudi ajtiologíja -e [ajt-] ž () veda o vzrokih pojavov; etiologija: aitiologija običajev
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA