Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

akuten (3)  1.      akúten  -tna -o prid., akútnejši () 1. ki ga je treba rešiti, pereč: akutni problemi; akutna kriza; akutno vprašanje 2. med. ki se hitro razvija: akutni revmatizem; kronične in akutne bolezni; akutno vnetje slepiča
  2.      súbakúten  -tna -o prid. (-) med. ki se ne razvija hitro in hudo: subakutna bolezen; vnetje mandeljnov je subakutno
  3.      sub...  ali súb... predpona v sestavljenkah () za izražanje a) nižjega položaja česa glede na položaj česa drugega: subalpski, subpolaren, subtropski b) podrejenosti: subdiakon, subordinacija c) manjše stopnje česa: subakuten, subkontinent, subkultura, subminiaturen
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA