Slovenski pravopis 2001

slovenščina (4)


  1. slovénščina -e ž, pojm. (ẹ́) prevesti v ~o; knjižna ~; tehniška ~
  2. čásnikarski -a -o (ȃ) ~ poklic; ~a slovenščina
  3. ..ina ž. prip. obr. 1. 'lastnost' gospóščina 2. 'jezik, narečje' angléščina, čákavščina, slovénščina 3. 'dajatev, prejemek' dávščina 4. 'skupno ime' divjáčina, brátovščina
  4. kránjščina -e ž, pojm. (á) star. slovenščina  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA