Slovenski pravopis 2001

burkina faso (3)


  1. Burkína Fáso ~ -a m, zem. i. (ı̑ ȃ) |afriška država|: v ~ ~u burkinafáški -a -o (ȃ) Burkinafásec -sca m z -em preb. i. (ȃ) Burkinafáska -e ž, preb. i. (ȃ) Burkinafáščev -a -o (ȃ)
  2. Górnja Vólta -e -e ž, zem. i. (ọ̑ ọ̑) Burkina Faso Gornjevóltovec -vca m z -em preb. i. (ọ̑) Gornjevóltovka -e ž, preb. i. (ọ̑) Gornjevóltovčev -a -o (ọ̑)
  3. Zgórnja Vólta -e -e ž, zem. i. (ọ̑ ọ̑) Burkina Faso: v ~i ~i zgornjevóltski -a -o (ọ̑) Zgornjevóltčan -a m, preb. i. (ọ̑) Zgornjevóltčanka -e ž, preb. i. (ọ̑)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA