Slovenski pravopis 2001

Slovenija (17)


 1. Slovénija -e ž, zem. i. (ẹ́) |evropska država|: v ~i slovénski -a -o (ẹ́) Slovénec -nca m s -em preb. i. (ẹ́) Slovénka -e ž, preb. i. (ẹ́) Slovénčev -a -o (ẹ́)
 2. Benéška Slovénija -e -e ž, zem. i. (ẹ̑ ẹ́) |pokrajina v severovzhodni Italiji|: v ~i ~i beneškoslovénski -a -o (ẹ́) Benéški Slovénec -ega -nca m, druga enota z -em preb. i. (ẹ̑ ẹ́) Benéška Slovénka -e -e ž, preb. i. (ẹ̑ ẹ́)
 3. Repúblika Slovénija -e -e ž, zem. i. (ú ẹ́) |slovenska država|: v ~i ~i
 4. Zedínjena Slovénija -e -e ž, stvar. i. (ı̑ ẹ́) zgod. |politični program|
 5. Benečíja -e ž, zem. i. (ı̑) Beneška Slovenija benéški -a -o (ẹ̑) Benečàn -ána in Benečán -a m, preb. i. (ȁ á; ȃ) Benečánka -e ž, preb. i. (ȃ)
 6. dolína -e ž (í) rodovitna ~; zem. (kraška) ~ vrtača; poud. Ta svet je solzna ~ |kraj trpljenja, težav|; iron. ~ šentflorjanska |Slovenija|; star. priti čez hribe in ~e od daleč
 7. ÉLES ÉLES-a tudi ÉLES -- m (ẹ̑; ẹ̑) Elektro Slovenija
 8. ..ija ž. prip. obr. 1. 'dejanje' invêrzija, incízija 2. 'lastnost' sapiéncija 3. 'stanje' emócija, frustrácija 4. 'popredmetena lastnost' mutácija 5. 'prostor, mesto' Ánglija, Slovénija
 9. mejíti -ím nedov. mêji -íte, -èč -éča; -íl -íla; mejênje; (-ít/-ìt) (í/ı̑ í) na koga/kaj Slovenija ~i ~ Avstrijo, Hrvaško; poud. Njegovo pisanje ~i ~ reportažo |je podobno|; mejiti z/s kom/čim Slovenija ~i z Avstrijo, s Hrvaško; neobč. mejiti kaj Visoke skale so mejile globel omejevale, zapirale; neobč. mejiti kaj od česa Obzidje je mejilo mesto od predmestja ločevalo
 10. RS -- [rəsə̀] m (ə̏) Republika Slovenija
 11. RTVS -- [erteveès] m (ȅ) Radiotelevizija Slovenija
 12. SI -- [səí in esí] m (ı̑) Slovenija; |mednarodni sistem enot|
 13. SLO 2 -- [sló in sələó] m (ọ̑) Slovenija
 14. Slovénsko -ega s, zem. i. (ẹ́) Slovenija: na ~em slovénski -a -o (ẹ́)
 15. TVS -- [teveès] m (ȅ) Televizija Slovenija
 16. vŕt -a m, mn. vrtôvi (ȓ ŕ) botanični, samostanski ~; grede na ~u; sadni ~ sadovnjak; poud.: cvetoč ~ |drevje, cvetje|; Slovenija kot ~ Evrope |področje naravnih lepot|; neobč. edenski ~ raj, paradiž
 17. zastópan -a -o (ọ́; ọ̑) upoštevan, navzoč: Najbolj je ~a rdeča barva; Materinščina ni bila ~a; Na zasedanju je bila ~a tudi Slovenija zastópanost -i ž, pojm. (ọ́; ọ̑) upoštevanost, navzočnost  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA