Slovenski pravopis 2001

Baudelaire (1)


  1. Baudelaire -rja in Baudelaire -ra [bodlêr] m, prva oblika z -em oseb. i. (ȇ; ȇ) |francoski pesnik| Baudelairjev -a -o in Baudelairov -a -o (ȇ; ȇ)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA