Slovenski pravopis 2001

živilstvo (2)


  1. živílstvo -a s, pojm. (ı̑)
  2. ágroživílstvo -a s, pojm. (ȃı̑) |pridelovanje in predelovanje hrane|  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA