Glavec in glavka

Seznama v datoteki sta priloga k prispevku Glavec in glavka, ki je izšel v časopisu DELO septembra 2008, v okviru rubrike Besede, besede, besede.

Oznake za besedami pomenijo pogostnost: P pogosta beseda, S srednjepogosta, R redka.
Viri: Seznam besed slovenskega jezika ( http://bos.zrc-sazu.si/besede.html), spletni iskalnik NAJDI.SI (http://www.najdi.si) in spletni iskalnik Google (http://www.google.si).

Samostalniki na -glavec, kjer pripona izhaja iz besede glava

ajmerglavec S
bakrenoglavec R
batoglavec S
beloglavec P
betoglavec S
bezzaglavec S
bičeglavec S
bikoglavec R
bistroglavec S
bodoglavec P
bosoglavec R
brezglavec P
brihtnoglavec S
britoglavec S
bučkoglavec S
butenglavec R
butnglavec P
butoglavec R
cegloglavec S
čebroglavec R
češnjeglavec R
človekoglavec S
čopoglavec S
črnoglavec R
debeloglavec P
deskoglavec R
devetoglavec S
dolgoglavec R
drekoglavec R
drobnoglavec R
dvoglavec R
enoglavec S
glupoglavec R
gologlavec S
jajceglavec R
jajčeglavec S
jajčjeglavec S
jeboglavec R
joškoglavec R
kačeglavec R
kačjeglavec R
kamenoglavec S
kimoglavec R
kodroglavec R
konjeglavec R
kopoglavec S
korenoglavec S
koščenoglavec R
kovinoglavec R
kozjeglavec R
kozoglavec R
kožoglavec P
kratkoglavec R
križeglavec S
krompirjeglavec R
kurcoglavec S
kurjeglavec R
kuroglavec R
kuštroglavec S
kvadratoglavec R
lastnoglavec R
lepoglavec P
lesenoglavec R
mačjeglavec S
masloglavec R
mastnoglavec R
mehkoglavec R
metalnoglavec R
mišeglavec S
modroglavec R
motoglavec R
naglavec S
noroglavec R
obloglavec R
obritoglavec P
odprtoglavec S
odrezanoglavec R
okrogloglavec S
opekoglavec R
opranoglavec R
osemindvajsetglavec R
ostroglavec R
ovnoglavec R
ozkoglavec R
paglavec P
pametnoglavec R
pametoglavec R
pasjeglavec P
pasoglavec R
patoglavec S
pedenjglavec R
penisglavec R
pesoglavec R
pinoglavec S
piskroglavec R
plešeglavec R
plitkoglavec R
ploskoglavec P
ploščeglavec S
pobritoglavec R
podglavec S
poniglavec S
potoglavec R
prašičjeglavec R
praznoglavec P
pseglavec S
psoglavec P
puhloglavec P
puhoglavec P
radioglavec R
raglavec S
rakoglavec P
razbitoglavec R
razgretoglavec R
razoglavec S
raztresoglavec R
rdečeglavec R
ritoglavec R
rumenoglavec P
runoglavec S
rusoglavec R
samoglavec R
sedmoglavec S
semišglavec R
sivoglavec R
skritoglavec S
slamnatoglavec R
slamoglavec R
smrtoglavec P
spranoglavec R
srednjeglavec S
stoglavec S
strižoglavec S
strmoglavec P
strsoglavec P
svojeglavec P
ščitoglavec P
šestoglavec S
širokoglavec R
štrucoglavec S
tankoglavec R
teleglavec R
temnoglavec R
tolstoglavec S
topoglavec P
trapoglavec R
trdoglavec P
trebuhoglavec R
tresoglavec R
triglavec P
trmoglavec P
troglavec S
tupoglavec P
velikoglavec R
vodenoglavec P
vodoglavec R
volkoglavec R
vologlavec S
votloglavec R
vranjeglavec P
vrčeglavec R
vročeglavec P
vrtiglavec S
vrtoglavec S
zabitoglavec R
zaglavec R
zlatoglavec R
zmajeglavec S
zvitoglavec S
žabjeglavec S
žaboglavec R
železoglavec S
žlicoglavec R

Samostalniki na -glavka, kjer pripona izhaja iz besede glava

bakrenoglavka R
beloglavka P
brezglavka R
črnoglavka P
debeloglavka P
dolgoglavka S
drobnoglavka R
dvoglavka P
gologlavka P
jadroglavka R
jeklenoglavka S
kačjeglavka P
kopjeglavka S
lepoglavka P
levjeglavka S
modroglavka R
motoglavka R
naglavka P
noroglavka S
obloglavka P
obritoglavka P
oglavka P
paglavka P
pasjeglavka R
plešeglavka R
ploskoglavka S
poniglavka P
potoglavka R
prahoglavka S
praznoglavka R
predglavka S
preglavka S
priglavka R
psoglavka S
puhloglavka P
puhoglavka S
razoglavka R
rdečeglavka P
rjavoglavka R
rumenoglavka P
rusoglavka P
samoglavka R
sluzoglavka P
smrtoglavka R
strmoglavka S
svojeglavka S
ščitoglavka P
ščukoglavka R
šiloglavka R
tepkoglavka R
topoglavka R
trapoglavka R
trdoglavka P
tresoglavka R
triglavka P
trmoglavka P
tupoglavka R
velikoglavka R
vetroglavka S
vijeglavka P
vodenoglavka R
vranoglavka S
vročeglavka S
vrtoglavka P
zabitoglavka R
zelenoglavka R
zlatoglavka R
zmijeglavka R
zvijoglavka S
žveploglavka RPrispevek in to stran je pripravil P.J., ki sprejema tudi pripombe. Stran je bila postavljena 31. avgusta 2008. Zadnja sprememba zbirke in strani: 1. september 2008.

Naslov strani: http://bos.zrc-sazu.si/besede/glavec_in_glavka.html              Obiskov