Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Sekcija ze terminološke slovarje in Laboratorij za korpus slovenskega jezika

terminološka beseda
Črk na levi strani   desni strani   skrita beseda   izpis do

Iskalni razpon: Postopek
Celotna zbirka besedil - 1.2 mil. besed ali Konkordance
Izbrani članki o pravni zgodovini iz Enciklopedije Slovenije
A. L. Ravnikar: Valentin Vodnik - oblikovalec slovenske terminologije
Jaromir Beran: Doneski k zgodovini prava na Goriškem
R. Andrejka: Vrhovni predstavniki državne uprave na Kranjskem 1747-1941
M. Dolenc: Pravosodstvo cisterc. opatije v Kostanjevici in jezuit. rezid. v Pleterju
M. Dolenc: Pravosodstvo pri novomeškem inkorporiranem uradu nemškega viteškega reda 1721-1772
Marjeta Humar et al.: Pravni terminološki slovar / do 1991 - gradivo
Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev
Jakob Kemelima: Staroslovenske pravde
Josip Mal: Rota - staroslovenska prisega
Milko Kos: Slovenske prisege loških in blejskih kmetov iz 1. pol. 17. stol.

Primeri:celjski grofje- vse pojavitve besedne zveze "celjski grofje"
 paragraf*- besede, ki se začnejo na "paragraf"
 mestn* četrt*- besedne zveze z besedama "mestna četrt" v vseh sklonihZbirka na tej strani je bila postavljena 17. oktobra 2005, zadnja sprememba strani pa je bila narejena 10. marca 2008.

Naslov: http://bos.zrc-sazu.si/st_beseda.html           Pripombe   

Terminološka beseda teče na strežniku Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.                  Iskalnik NEVA