Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Določevanje osnovnih besednih oblik in besednih vrst

        Seznam besed, vsako v svojo vrstico, napišite v spodnje okno ter na koncu kliknite še na ploščico "Določi". Besede imajo lahko na desni še pogostosti (frekvence), ločene z dvignjeno piko (npr. polovinke·23) ali grabljicami (npr. umetnosti#172).
        Dolžina seznama ni posebej omejena, priporočljivo pa je, da ni daljši od 5.000 besed; pri dolgih seznamih lahko čakalni čas pri prenosu besed z odlagališča v okno za določevanje in nazaj znaša tudi okoli minute.

  


Zbirka in program sta poskusna - pripombe sprejema Primož Jakopin. Nabor oblikoslovnih oznak je pripravila Aleksandra Bizjak - glej tudi članek O strojno podprtem oblikoslovnem označevanju slovenskega besedila (Slavistična revija, Vol. 45/3-4, 1997, str. 513-532), oz. njegov razširjeni angleški povzetek.

Stran je bila postavljena 31. maja 2001 in nazadnje spremenjena 17. januarja 2007.

Naslov strani: http://bos.zrc-sazu.si/dol_lem.html         Število obiskov