besede slovenskega jezika isj zrc sazu

izraz: zelenjavni vrt   zadetki: 4sočivnják  zastar. zelenjavni vrt:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
zelenjádnik  knjiž., redko zelenjavni vrt:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
zelenják  zastar. zelenjavni vrt:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
zelenjávnik  knjiž., redko zelenjavni vrt:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si

( beseda  opis, besedna vrsta, vir, povezave)Viri: S - Slovar slovenskega knjižnega jezika, B - Besedišče slovenskega jezika, N - Nova beseda, I - spletni iskalnik NAJDI.SI.

Seznam besed je nastal v okviru projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika, V6-0123, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA