besede slovenskega jezika isj zrc sazu

izraz: zdj   zadetki: 78brázdjak  -a; m, vir: B; povezave:
brezzvézdj -a; s, vir: B; povezave: najdi.si.
četverozvézdj -a; s, vir: B; povezave: najdi.si.
dvózvézdje  astr. skupina dveh zvezd:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si wiki
zdj -a; s, vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
grózdjar  -ja; m, vir: B; povezave:
grózdje  več grozdov, grozdi:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
grózdjev  -a -o; prid., vir: B; povezave: najdi.si.
grózdjice  -a; s, vir: B; povezave: najdi.si.
grózdjiče  zastar. 1. ribez:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
grozdjíček  -čka; m, vir: B; povezave:
grozdjíčen  -čna -o; prid., vir: B; povezave:
grozdjíčev  zastar. ribezov:; prid., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
grozdjíčevec  star. ribezovo vino:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
grozdjíčnica  -e; ž, vir: B; povezave: najdi.si.
medzvezdj s, vir: I; povezave: najdi.si
mnogozvezdj s, vir: I; povezave: najdi.si
obgózdj -a; s, vir: B; povezave: najdi.si.
obúzdj -a; s, vir: B; povezave:
opízdj -a; s, vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
ozvézdje  astr. del nebesne krogle s skupino zvezd v določeni razvrstitvi:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si wiki
peterozvézdj -a; s, vir: B; povezave:
podbrázdj -a; s, vir: B; povezave:
pogózdj -a; s, vir: B; povezave:
prigózdj -a; s, vir: B; povezave:
sedmerozvézdje  knjiž. skupina sedmih zvezd:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
sedmozvézdj -a; s, vir: B; povezave:
sozvézdje  knjiž. skupina zvezd:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
šesterozvézdj -a; s, vir: B; povezave: najdi.si.
trózvézdje  knjiž. skupina treh zvezd:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
úzdje  knjiž., redko uzda:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
vèčzvézdje  astr. skupina več zvezd:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
zvézdj -a; s, vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
beráč  1. nar. vzhodno obiralec grozdja; trgač:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
biofungicid  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Aspiretm (proizv. Ecogen) - Aspiretm je biofungicid, ki preprečuje gnitje svežih sadežev po nabiranju. Uporablja se pri limonovcih, peškatem sadju, jagodičju in grozdju.
botriticiden  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Proti sivi grozdni plesni se pri zgodnjih sortah lahko v fazi strnjenja jagod v grozdu in barvanja grozdja ob pojavu te bolezni uporabi botriticidne pripravke.
botritis  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Takrat ga odnesemo v klet, kjer je vlažnost bistveno višja in kjer pride do nastanka plemenite plesni - botritis nobile (plemeniti botritis); po 3 do 4 tednih tega končnega zorenja, med katerim nastajajo višje hlapne kisline, je grozdje okrog Velike noči pripravljeno za stiskanje.
bráč  nar. vzhodno obiralec grozdja; trgač:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
brénta  visoka lesena posoda, navadno za grozdje, ki se nosi na hrbtu:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
brstožêr  -a; m, vir: B; povezave: najdi.si. Primer: Oljne pripravke (v integrirani pridelavi grozdja in vina jih ne smemo uporabljati), kot sta: FOLIDOL OLJE v količini 0,75 l/100 l vode ali OLEOULTRACID v količini 0,4 l/ 100 l vode uporabljamo le v izjemnih primerih, ko moramo hkrati zatirati tudi kaparje, sovke ali trsnega brstožerja.
cepetalka  ž, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Tehnika stiskanja grozdja se je v tisočletjih precej spremenila- Egipčani, Grki in Rimljani so iz grozdja pridobili sok tako, da so ga stresli v posebne kadi, t.i. cepetalke, ki so imele odtok za iztisnjen sok, tega so dobili s tlačenjem z nogami.
dealkoholiziran  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Drugi proizvodi iz grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: drugi proizvodi) po tem zakonu so: ... dealkoholizirani proizvodi iz vina ...
demobitelizacija  ž, vir: I; povezave: najdi.si Primer: 14h 03 Postreženi z grozdjem 14h 17 Dosledno so ga pozobali in vrnili med demobitelizacijo en grozd nedotaknjen.
dinokap  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: V integrirani pridelavi grozdja je uporaba omenjenih kemičnih pripravkov, ki vsebujejo dinokap, omejena na dvakratno tretiranje v letu.
dižečka  ž, vir: I; povezave: najdi.si Primer: 200 let stara dižečka, tako se imenuje sorta, še vedno rodi kakih 50 kilogramov grozdja.
donegovalec  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Pridelovalci, donegovalci oziroma polnilci grozdja in vina ter gostinski obrati iz druge alinee drugega odstavka 32. člena tega zakona morajo voditi predpisano kletarsko evidenco o pridelavi, predelavi in prometu z grozdjem, moštom, vinom in drugimi proizvodi.
drózga  agr. zmečkano, zmleto sadje, zlasti grozdje:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
drózgati  agr. mečkati, mleti sadje, zlasti grozdje:; nedov., vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si
enologíja  nauk o predelovanju grozdja in negi vina; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gnílec  star. vino iz nagnitega grozdja:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gostosévci  večja skupina zvezd v ozvezdju Bika:; m mn., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
grôzden  nanašajoč se na grozd ali grozdje:; prid., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
klarét  agr. belo vino, dobljeno z neposrednim stiskanjem grozdja:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
konstelácija  1. astr. del nebesne krogle s skupino zvezd v določeni razvrstitvi; ozvezdje:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
malvázijec  redko kakovostno belo vino iz grozdja malvazije; malvazija:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
marsála  sladko vino iz na trti posušenega grozdja s Sicilije:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
mastílec  kdor mečka, melje sadje, zlasti grozdje; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
mastíti  mečkati, mleti sadje, zlasti grozdje:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
mòšt  1. sladek sok iz mletega, mečkanega grozdja, sadja:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
plávnik  nar. zahodno velika kad, v kateri se mečka grozdje:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
préšanec  agr. sok, ki priteče iz stiskalnice pri stiskanju sadja, zlasti grozdja:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
préšar  nar. vzhodno kdor stiska grozdje:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
préšnica  nar. vzhodno prostor, v katerem se stiska grozdje:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
préšnik  nar. sok, ki priteče iz stiskalnice pri stiskanju sadja, zlasti grozdja; prešanec:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
ranína  1. trta, katere grozdje zgodaj dozori, ali grozdje te trte:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
rízling  poljud. kakovostno belo vino iz grozdja laškega ali renskega rizlinga:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
samotòk  agr. sok, ki priteče iz zmečkanega, zmletega sadja, zlasti grozdja, pred stiskanjem:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
sévernica  najsvetlejša zvezda v ozvezdju Malega medveda blizu severnega nebesnega tečaja:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si wiki
trgáč  kdor trga grozdje ob trgatvi:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
trgátev  trganje grozdja:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
tŕta  1. kulturna rastlina, ki se goji zaradi grozdja, vina:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
vinárstvo  1. gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s predelovanjem grozdja v vino in z nego vina:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
vinifikácija  agr. predelava grozdja od stiskanja do obstojnega vina z značilnimi lastnostmi:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
víno  1. alkoholna pijača iz soka grozdja po alkoholnem vrenju:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si wiki
vinográdništvo  gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z gojenjem vinske trte in pridelovanjem grozdja:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
zdrózgati  agr. zmečkati, zmleti sadje, zlasti grozdje:; dov., vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si
zmastíti  zmečkati, zmleti, zlasti grozdje:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
zvezdíšče  knjiž. ozvezdje:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si

( beseda  opis, besedna vrsta, vir, povezave)Viri: S - Slovar slovenskega knjižnega jezika, B - Besedišče slovenskega jezika, N - Nova beseda, I - spletni iskalnik NAJDI.SI.

Seznam besed je nastal v okviru projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika, V6-0123, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA