besede slovenskega jezika isj zrc sazu

izraz: udobno   zadetki: 24udóbnost  1. lastnost, značilnost udobnega:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
udóbnosten  nanašajoč se na udobnost:; prid., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
hudobnorobotski  prid., vir: I; povezave: najdi.si
hudôbnost  lastnost hudobnega človeka:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
udóbnost  lastnost, značilnost neudobnega:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
arhitekturističen  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Hotel za nas in glasbeno srenjo, tista petzvezdična arhitekturistična gmota nekje na samem pa pooseblja Oliverjevo promotersko pedantnost, kar zadeva počutje: Glasbenik, glasbenica morata imeti mir, najboljšo sobo, temperaturo in relativno vlažnost, ravno prav trdo in ravno prav mehko postelj, da udobno in učinkovito prenoči tudi člane David Murray Octeta, če so malce preradoživi noč pred nastopom.
copáta  nav. mn. udobno obuvalo, navadno za doma:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
hudôba  1. star. hudobija, hudobnost:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
jága bába  mitol. hudobno, ženski podobno bitje s čarovniško močjo:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si wiki
jéži bába  mitol. hudobno, ženski podobno bitje s čarovniško močjo:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
komfórt  nav. ekspr. oprema, predmeti, ki omogočajo udobno bivanje:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
komfórten  nav. ekspr. opremljen tako, da omogoča udobno bivanje:; prid., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
lagóda  knjiž. lagodnost, udobnost:; ž, vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si
lagôta  star. lagodnost, udobnost:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
malicióznost  knjiž. hudobnost, škodoželjnost:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
razkomóditi se  pog. narediti, urediti si tako, da je udobno, prijetno:; dov., vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si
túskulum  knjiž. mirno in udobno zavetje, bivališče:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
ukériti se  zastar. {udobno} se namestiti, usesti:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
vragolíja  ekspr. 1. presenetljivo, predrzno, hudobno dejanje, narejeno zaradi razposajenosti, zabave:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
zlódejstvo  slabš. zlobnost, hudobnost:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
zlogléd  ekspr. ki hudobno, neprijazno gleda:; prid., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
zlorádost  zastar. hudobnost, škodoželjnost:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
zlóžnost  star. udobnost, prijetnost:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
žlehtnôba  nižje pog. 1. hudobnost, zlobnost:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si

( beseda  opis, besedna vrsta, vir, povezave)Viri: S - Slovar slovenskega knjižnega jezika, B - Besedišče slovenskega jezika, N - Nova beseda, I - spletni iskalnik NAJDI.SI.

Seznam besed je nastal v okviru projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika, V6-0123, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA