besede slovenskega jezika isj zrc sazu

izraz: silos   zadetki: 11sílos  naprava v obliki stolpa za hranjenje, skladiščenje snovi v razsutem stanju:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
sílosen  nanašajoč se na silos:; prid., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
síloskombájn  -a; m, vir: B; povezave: najdi.si.
sílosten  -tna -o; prid., vir: B; povezave:
silostròj  zastar. pogonski stroj:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
psiloscytín  -a; m, vir: B; povezave:
celulolitičen  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: V laboratorijskih silosih smo testirali učinek silirnega dodatka Plantanaze®, ki vsebuje mlečnokislinske bakterije (L. plantarum, P. pentosaceus) in celulolitične encime, na kemično sestavo in in vitro prebavljivost neovele travne silaže.
ensiláža  redko konzerviranje zelene krme s kisanjem v silosu; silaža:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
ensilírati  redko konzervirati zeleno krmo s kisanjem v silosu; silirati:; nedov. in dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
siláža  agr. konzerviranje zelene krme s kisanjem v silosu:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
silírati  agr. konzervirati zeleno krmo s kisanjem v silosu:; nedov. in dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si

( beseda  opis, besedna vrsta, vir, povezave)Viri: S - Slovar slovenskega knjižnega jezika, B - Besedišče slovenskega jezika, N - Nova beseda, I - spletni iskalnik NAJDI.SI.

Seznam besed je nastal v okviru projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika, V6-0123, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA