besede slovenskega jezika isj zrc sazu

izraz: persen   zadetki: 16hipersentimentalen  prid., vir: I; povezave: najdi.si
persenzibílen  -lna -o; prid., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
persenzibilírati  -am; dov. in nedov., vir: B; povezave:
persenzibilitéta  -e; ž, vir: B; povezave: najdi.si.
persenzibilizácija  fot. povečanje občutljivosti emulzije; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
hipersenzibiliziran  prid., vir: N; povezave: nova beseda
persenzibilizíranost  -i; ž, vir: B; povezave:
persenzibílnost  -i; ž, vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
persenzitíven  -vna -o; prid., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
hipersenzitivnost  ž, vir: N; povezave: nova beseda
hipersenzoričen  prid., vir: N; povezave: nova beseda
hipersenzualen  prid., vir: I; povezave: najdi.si
supersenzacionalen  prid., vir: N; povezave: nova beseda
supersenzitiven  prid., vir: I; povezave: najdi.si
supersenzoričen  prid., vir: I; povezave: najdi.si
bronhocentričen  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Razporeditev sprememb je limfatična pri sarkoidozi in bronhocentrična pri hipersenzitivnem pnevmonitisu.

( beseda  opis, besedna vrsta, vir, povezave)Viri: S - Slovar slovenskega knjižnega jezika, B - Besedišče slovenskega jezika, N - Nova beseda, I - spletni iskalnik NAJDI.SI.

Seznam besed je nastal v okviru projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika, V6-0123, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA