besede slovenskega jezika isj zrc sazu

izraz: morfin   zadetki: 32morfín  farm. opijev alkaloid, ki blaži bolečine, povzroča ugodje:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
morfiníst  kdor {trajno} uživa morfij:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
morfinístičen  -čna -o; prid., vir: B; povezave: nova beseda
morfinístka  ženska, ki {trajno} uživa morfij:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
morfinízem  uživanje morfija:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
morfinski  prid., vir: N; povezave: nova beseda
apomorfín  -a; m, vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
demetilmorfin  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: kem. pojem: N-demetilmorfin
diacetilmorfin  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Heroin Ulična imena: H, horse, moka, dope, staf, speed-ball (mešanica kokaina in heroina) Imenovan tudi diacetilmorfin, je ta derivat morfija močno zasvojljiva droga, ki predstavlja velik del ilegalne trgovine z narkotiki.
diamorfin  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: HEROIN (diamorfin): Heroin se v telesu pretvori v morfin.
diamorfinijev  se nanaša na diamorfin; prid., vir: I; povezave: najdi.si
dihidromorfin  kem. pojem; m, vir: I; povezave: najdi.si
dihidromorfinon  kem. pojem; m, vir: I; povezave: najdi.si
dimorfin  m, vir: N; povezave: nova beseda
dinikotinoilmorfin  kem. pojem; m, vir: I; povezave: najdi.si
dopamorfin  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Skratka, s hitrim tekom lahko v sebi pridelaš dopamin ali dopamorfin, in to lahko z analizo krvi tudi dokažemo.
endomorfin  m, vir: N; povezave: nova beseda
etilmorfin  m, vir: I; povezave: najdi.si
hidromorfin  m, vir: I; povezave: najdi.si
metildihidromorfin  m, vir: I; povezave: najdi.si
metildihidromorfinon  m, vir: I; povezave: najdi.si
metilmorfin  m, vir: I; povezave: najdi.si
psévdomorfín  -a; m, vir: B; povezave:
benzomorfanski  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Sintetični derivati, ki se strukturno razlikujejo od morfina, farmakološki učinki pa so podobni: fenilpiperidinska skupina (sufentanil, fentanil, petidin), metadonska skupina (metadon, dekstropropoksifen), benzomorfanska skupina (pentazocin, ciklazocin), polisintetični tebainski derivati (etorfin, buprenorfin).
biouporabnost  ž, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Razloži pojem peptidomimetik na izbrani spojini! Rešitev: npr. morfin in enkefalin ali losartan in angiotenzinII ali aagrostat in ligand na fibrinogenskih receptorjih ali atromban in ligand za trombin... - zakaj: ker ima osnovna spojina premočen, prešibek učinek, stranski učinki, slaba biouporabnost, prehitra inaktivacija, ect, ect.
ciklazocin  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Sintetični derivati, ki se strukturno razlikujejo od morfina, farmakološki učinki pa so podobni: fenilpiperidinska skupina (sufentanil, fentanil, petidin), metadonska skupina (metadon, dekstropropoksifen), benzomorfanska skupina (pentazocin, ciklazocin), polisintetični tebainski derivati (etorfin, buprenorfin).
ciklobarbiton  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: DROGE OZIROMA MEDICINSKI PREPARATI: opij in njegove izpeljanke: kodein, morfin, evkodal, heroin..., sintetični preparati morfinskega učinka: heptanon, petantin, metadon..., uspavala: luminal, ciklobarbiton, veronal, speda, kloralhidrat... ...
dekstromoramid  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Prepovedani so naslednji narkotiki: buprenorfin, dekstromoramid, diamorfin (heroin), hidromorfin, metadon, morfin, oksikodon, oksimorfon, pentazocin in petidin.
desenzitizacijski  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: 0 desenzitizacijskih učinkih ibogaina na lokomotorno aktivnost, izzvano z morfinom, poročajo avtorji, ki so odkrili, da enkratno dajanje ibogaina podganam, ki so predhodno štiri dni dobivale morfin, močno zavre lokomotorni odziv po ponovnem dajanju morfina.
difenoksilat  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Opozorilo: kodein, dekstrometorfan, dekstropropoksifen, dihidrokodein, difenoksilat, etilmorfin, folkodin in propoksifen in tramadol so dovoljeni.
dihidrokodein  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Med slednjimi izstopa porast fentanila za 70% ob zmanjšanju morfina za 5% in dihidrokodeina za 15% ter struktura porabe (v deležih DDD): tramadol 81%, transdermalni fentanil 15%, dolgodelujoči morfin 2% in dihidrokodein 1%.
dihidrokodeinijev  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Odredba o načinu predpisovanja in izdajanja zdravil morfinijev sulfat in dihidrokodeinijev tartrat

( beseda  opis, besedna vrsta, vir, povezave)Viri: S - Slovar slovenskega knjižnega jezika, B - Besedišče slovenskega jezika, N - Nova beseda, I - spletni iskalnik NAJDI.SI.

Seznam besed je nastal v okviru projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika, V6-0123, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA