besede slovenskega jezika isj zrc sazu

izraz: kućan   zadetki: 1depletiran  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Nekaj poskusov meritev z diodo! Izgleda, da je pri 300 V detektor polno depletiran. Čudno majhen tok????

( beseda  opis, besedna vrsta, vir, povezave)Viri: S - Slovar slovenskega knjižnega jezika, B - Besedišče slovenskega jezika, N - Nova beseda, I - spletni iskalnik NAJDI.SI.

Seznam besed je nastal v okviru projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika, V6-0123, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA