besede slovenskega jezika isj zrc sazu

izraz: kodein   zadetki: 12kodeín  farm. opijev alkaloid, ki blaži bolečine in zlasti pomirja kašelj; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
kodeínov  -a -o; prid., vir: B; povezave: nova beseda
kodeínski  -a -o; prid., vir: B; povezave: najdi.si.
demetilkodein  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: kem. pojem: N-demetilkodein
dihidrokodein  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Med slednjimi izstopa porast fentanila za 70% ob zmanjšanju morfina za 5% in dihidrokodeina za 15% ter struktura porabe (v deležih DDD): tramadol 81%, transdermalni fentanil 15%, dolgodelujoči morfin 2% in dihidrokodein 1%.
dihidrokodeinijev  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Odredba o načinu predpisovanja in izdajanja zdravil morfinijev sulfat in dihidrokodeinijev tartrat
dihidrokodeinon  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: kem. pojem: dihidrokodeinon-6-karboksimetiloksim
psévdokodeín  -a; m, vir: B; povezave:
butalbital  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Mehanizmi še niso raziskani, kaže pa, da so omejeni le na bolnike z migreno. Pri sumatriptanu se pojavlja redkeje kot pri zdravilih, kot so Fiorinal, butalbital, kodein in ergotamin.
ciklobarbiton  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: DROGE OZIROMA MEDICINSKI PREPARATI: opij in njegove izpeljanke: kodein, morfin, evkodal, heroin..., sintetični preparati morfinskega učinka: heptanon, petantin, metadon..., uspavala: luminal, ciklobarbiton, veronal, speda, kloralhidrat... ...
dekstropropoksifen  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Pri lajšanju bolečin pri blagih in srednje hudih napadih migrene so se aspirin, acetaminofen, dekstropropoksifen, kodein in nekateri NSAID izkazali za boljše od placeba, še posebno v obliki efervet, ki se hitreje absorbirajo.
difenoksilat  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Opozorilo: kodein, dekstrometorfan, dekstropropoksifen, dihidrokodein, difenoksilat, etilmorfin, folkodin in propoksifen in tramadol so dovoljeni.

( beseda  opis, besedna vrsta, vir, povezave)Viri: S - Slovar slovenskega knjižnega jezika, B - Besedišče slovenskega jezika, N - Nova beseda, I - spletni iskalnik NAJDI.SI.

Seznam besed je nastal v okviru projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika, V6-0123, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA