besede slovenskega jezika isj zrc sazu

izraz: kahl   zadetki: 10káhla  1. nižje pog. nočna posoda:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
kahláča  -e; ž, vir: B; povezave:
káhlast  etn., navadno v zvezi kahlasta peč lončena peč z vbočenimi pečnicami; prid., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
káhlica  1. nav. ekspr. manjšalnica od kahla:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
kahljáti se  redko hahljati se:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
kahloizem  m, vir: N; povezave: nova beseda
podkahlánec  -nca; m, vir: B; povezave:
prúnckáhl -e; ž, vir: B; povezave:
špèckáhla  žarg. tožljivec:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
depletiran  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Nekaj poskusov meritev z diodo! Izgleda, da je pri 300 V detektor polno depletiran. Čudno majhen tok????

( beseda  opis, besedna vrsta, vir, povezave)Viri: S - Slovar slovenskega knjižnega jezika, B - Besedišče slovenskega jezika, N - Nova beseda, I - spletni iskalnik NAJDI.SI.

Seznam besed je nastal v okviru projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika, V6-0123, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA